ທະນາຄານໂລກ ຍ້ອງຈີນເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼັງຄຸມໂຄວິດສຳເລັດ

154

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນ ເປັນເພາະສາມາດຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ໄວ ບວກກັບການອອກມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງພາກທຸລະກິດທີ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສົ່ງອອກກໍຟື້ນຕົວໄວວາ.

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າ ຈີດີພີຂອງຈີນໃນປີ 2020 ຈະຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະດັບ 2% ແລະ ຈະຂະຫຍາຍຕົວສູງເຖິງ 7,9% ໃນປີໜ້າ, ແຕ່ປັດໄຈພາຍນອກຍັງສ້າງຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນ ໂດຍລາຍງານດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບການລາຍງານຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ຄາດການວ່າ ເສດຖະກິດຈີນ ຍັງຄົງປະເຊີນກັບຄວາມປັ່ນປ່ວນຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ທ່າມກາງສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຜ່ອນຄາຍລົງ ໂດຍການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນຍັງບໍ່ເຂົ້າສູ່ລະດັບທີ່ແຂງແກ່ນເທື່ອ.

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າ ການທີ່ຈີນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໄລຍະສັ້ນນັ້ນ ເປັນເພາະການໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ປັບປ່ຽນໄປຕາມຈັງຫວະການຟື້ນຕົວທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດ “ການຖອນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນກ່ອນເວລາອັນຄວນ ແລະ ການໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ຊະລໍການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ ນອກຈາກນີ້ ຈີນຍັງໃຊ້ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ເພື່ອປົກປ້ອງປັດໄຈສ່ຽງທີ່ກົດດັນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການໝູນວຽນຂອງອຸປະສົງຈາກພາກລັດ ໄປສູ່ພາກເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຄວບຄູ່ກັບການໃຊ້ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີ່ຖືກທິດ ແລະ ຊ່ວຍປະຄອງເສດຖະກິດ” ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກລະບຸ.