ເບື່ອອາຫານອາດເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ - Laoedaily

ເບື່ອອາຫານອາດເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ

ພາວະເບື່ອອາຫານ ( Loss of Appetite ) ເປັນອາການທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກອາຫານ ຄວາມຕ້ອງການກິນອາຫານຫຼຸດລົງ ໃນບາງເທື່ອອາດຈະຮູ້ສຶກຫິວ ແຕ່ກັບບໍ່ຮູ້ສຶກຢາກກິນຫຍັງ. ອາການນີ້ເກີດຈາກບັນຫາສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ໂດຍສະເພາະພາວະການເບື່ອອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເບື່ອອາຫານທີ່ຮູ້ສຶກວ່າກິນຊ້ຳ ກິນດຸ ຫຼື ຈຳເຈ ຈົນບໍ່ຢາກກິນ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ອາການເບື່ອອາຫານເປັນອາການທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ຫຼື ບໍ່ໃສ່ໃຈ ເພາະນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນອາການຜິດປົກກະຕິທົ່ວໄປ ຖ້າຫາກວ່າຢູ່ຊື່ໆທ່ານເກີດເບື່ອອາຫານທັງທີ່ປົກກະຕິເປັນຄົນມັກກິນ.

ລັກສະນະອາການຂອງການເບື່ອອາຫານ

ອາການເບື່ອອາຫານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫາມີ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຈະເລີນອາຫານ ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ, ຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງ ລວມເຖິງປະຕິເສດອາຫານທີ່ເຄີຍມັກ ຫຼື ປະຕິເສດການກິນອາຫານໃນປະລິມານປົກກະຕິ ໃນບາງເທື່ອຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫານີ້ສາມາດຢູ່ໄດ້ໝົດວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ກິນຫຍັງເລີຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮູ້ສຶກຫິວກໍຕາມ ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍຄືນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ.

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກເບື່ອອາຫານແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິ ກໍມັກຈະເກີດອາການອື່ນຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ຮູ້ສຶກປຸ້ນທ້ອງຕະຫຼອດເວລາ, ທ້ອງຜູກ, ທ້ອງອືດ, ອ່ອນເພຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ເບື່ອໜ່າຍກັບສິ່ງຕ່າງໆຮອບຕົວ ຫຼື ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດ, ຮູ້ສຶກມີ ຄວາມທຸກກັບຊີວິດ ຫຼື ອາດຮຸນແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນມີຄວາມຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ.

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເບື່ອອາຫານ:

ບັນຫາສຸຂະພາບກາຍ: ເປັນອາການເຈັບປ່ວຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອໄດ້ ທັງເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ ແບັກທີເຣຍ ຈຶ່ງມັກຈະມີອາການເຈັບປ່ວຍແບບຊົ່ວຄາວຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ເປັນໄຂ້ຫວັດ ຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ເຈັບປ່ວຍຈະກັບມາກິນອາຫານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຫາກອາການເຈັບປ່ວຍນີ້ເຊົາເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.

ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ: ມັກມາຈາກຄວາມຄຽດ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນທຸກ, ມີອາລົມເສົ້າ, ເສຍໃຈ, ເບື່ອໜ່າຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກອາຫານໄດ້; ອາການທີ່ບົ່ງບອກຊັດເຈນວ່າມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງສຸຂະພາບຈິດ ເຊັ່ນ: ອ່ອນເພຍ, ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ອາດຈະມີພາວະຄິດຂ້າຕົວຕາຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາ: ການໃຊ້ຢາຮັກສາພະຍາດບາງຊະນິດມີຜົນຂ້າງຄຽງໃຫ້ເກີດອາການເບື່ອອາຫານໄດ້ ເຊັ່ນ: ຢາຕ້ານເຊື້ອ, ການໃຫ້ເຄມີບຳບັດ ລວມເຖິງການໃຊ້ສານເສບຕິດກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການເບື່ອອາຫານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ການປິ່ນປົວອາການເບື່ອອາຫານ:

ການປິ່ນປົວອາການເບື້ອງຕົ້ນຈະແຕກຕ່າງກັນຕາມສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເບື່ອອາຫານ ຈາກບັນຫາສຸຂະພາບກາຍ ຫາກເປັນພະຍາດຊົ່ວຄາວເປັນຕົ້ນ ໄຂ້ຫວັດ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍການກິນຢາ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ລວມເຖິງພະຍາຍາມກິນອາຫານ ອາດຈະແບ່ງເປັນຄາບນ້ອຍໆ ແຕ່ກິນດຸໆ ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງກິນປະລິມານຫຼາຍແຕ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຫາກເປັນພະຍາດປະຈຳຕົວການປິ່ນປົວອາການເບື່ອອາຫານຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ສາມາດເບິ່ງແຍງບໍ່ໃຫ້ອາການຊຸດຕົວລົງ ແລະ ປະຄັບປະຄອງໄປຕາມອາການ.

ຈາກບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫາກເປັນອາການຄຽດຊົ່ວຄາວ ອາການຈະດີຂຶ້ນເອງເມື່ອພາວະຄວາມຄຽດຫຼຸດລົງ ແຕ່ຖ້າຫາກສຳພັນກັບອາການເຈັບປ່ວຍທາງຈິດຕະເວດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຊຶມເສົ້າ ຄົນເຈັບຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກຈິດຕະແພດ ເພື່ອໃຫ້ຢາໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ເພື່ອບຳບັດອາການ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ