ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ - Laoedaily

ເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມ

ຜັກທຽມເປັນພືດຜັກສວນຄົວທີ່ຕ້ອງມີໄວ້ໃຊ້ເກືອບທຸກຄົວເຮືອນ ເພື່ອນໍາມາເປັນເຄື່ອງຫອມປຸງແຕ່ງອາຫານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານປະເພດໃດກໍໄດ້ ທັງເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຫຍັງຫຼາຍ, ບໍ່ກິນພື້ນທີ່ຫຼາຍສາມາດປູກໄວ້ກິນສະເພາະຄົວເຮືອນ ຫຼື ປູກຂາຍກໍສ້າງເງິນເປັນກອບເປັນກໍາໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າຄົນລາວເຮົາຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ບໍລິໂພກພືດຊະນິດນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮູ້ກະສິກໍາໃນມື້ນີ້ ຂໍນໍາພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບເຕັກນິກການປູກຜັກທຽມທີ່ຖືກວິທີ ພ້ອມແນະນໍາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ນໍາໄປທົດລອງປູກນໍາກັນ.

  • ການກຽມດິນ

ຜັກທຽມ ມັກພື້ນທີ່ດິນລ້ວນ ລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ; ຂັ້ນຕອນການກຽມດິນນີ້ ຄວນກຽມດິນດ້ວຍການໂຮຍປູນຂາວຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວັນ, ຫາກມີພື້ນທີ່ກວ້າງ ອາດປັບໜານປູກຂະໜາດກວ້າງ 1 ຫາ 2,5 ແມັດ, ຄວາມຍາວຕາມພື້ນທີ່ປູກ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໜານຄວນກວ້າງ 50 ຊັງຕີແມັດ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ຢາກປູກໃນພື້ນດິນ ກໍສາມາດປູກໃສ່ຖັງ ຫຼື ຄຸ ໄວ້ບໍລິໂພກສະເພາະຄົວເຮືອນໄດ້.

  • ວິທີການປູກ

ສ່ວນຫຼາຍມັກນິຍົມປູກໂດຍໃຊ້ກີບນອກໃນການປູກ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫົວຜັກທຽມໃຫຍ່ ແລະ ມີຜົນຜະລິດສູງ, ສ່ວນວິທີການເລືອກແນວພັນ ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫົວທີ່ມີຄວາມແກ່ ແລະ ແຫ້ງດີ ບໍ່ຄວນເລືອກໃຊ້ຫົວເກົ່າທີ່ເກັບໄວ້ດົນ ໂດຍກ່ອນປູກໃຫ້ແກະເປືອກ ແລະ ແຕ່ງຮາກເລັກໜ້ອຍ, ຫົດນໍ້າໃສ່ໜານໃຫ້ພໍຊຸ່ມ. ຈາກນັ້ນ, ນໍາກີບກະທຽມທີ່ກຽມໄວ້ລົງດິນ ໂດຍເອົາສ່ວນຮາກລົງເລິກປະມານ 2 ໃນ 3 ສ່ວນຂອງກີບ, ຫຼັງປູກແລ້ວໃຫ້ມີແນວປົກ ເພື່ອຄວບຄຸມວັດຊະພືດ, ເກັບ ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດ ຄວາມຮ້ອນໃນຕອນກາງເວັນ.

  • ການຫົດນໍ້າ

ຄວນໃຫ້ນໍ້າກ່ອນປູກ ແລະ ຫຼັງປູກ ຜັກທຽມຄວນໄດ້ຮັບນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ ໃນໄລຍະລະຫວ່າງຈະເລີນເຕີບໂຕ 7 – 10 ວັນ, ຄວນງົດການໃຫ້ນໍ້າເມື່ອມັນແກ່ພໍ ແລະ ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 2 – 3 ອາທິດ.

  • ການເກັບກ່ຽວ

ໃຫ້ສັງເກດຫົວຂອງຜັກທຽມວ່າມັນແກ່ເຕັມທີ່ແລ້ວບໍ່ ໂດຍການສັງເກດວ່າໃບເລີ່ມແຫ້ງ ຫຼື ກ້ານດອກຊູຂຶ້ນມາ ຫຼື ບໍ່; ຫາກປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ແກ່ດົນເກີນໄປ ເມື່ອຂຸດຫົວອອກມາ ກີບມັນຈະຫຼົ່ນລົງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍຫຼຸດລົງ. ສ່ວນວິທີການເກັບກ່ຽວນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຖອນຫົວຈາກໜານດ້ວຍມື ແລ້ວນໍາມາຕາກແດດໄວ້ປະມານ 4 – 5 ວັນ; ແຕ່ຕ້ອງລະວັງໃນຕອນກາງຄືນຄວນປ້ອງກັນການຖືກນໍ້າໝອກ ແລະ ຝົນ; ຫຼັງຈາກຕາກແດດແລ້ວໃຫ້ນໍາເຂົ້າໄວ້ໃນໂຮງເຮືອນທີ່ປອດໂປ່ງ ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ຜັກທຽມແຫ້ງດີ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈຶ່ງທໍາຄວາມສະອາດ ແລ້ວສາມາດນໍາມາຈັດແບ່ງເຮັດເປັນມັດໄວ້ຂາຍ ແລະ ມ້ຽນໄວ້ບໍລິໂພກດົນໄດ້.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ