ກະຊວງອຄ ຊີ້ແຈງປະເດັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສົ່ງເສີມ SME - Laoedaily

ກະຊວງອຄ ຊີ້ແຈງປະເດັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສົ່ງເສີມ SME

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຕອບຄໍາຊັກຖາມຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະເດັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ບ້ວງເງິນ 200ຕື້ກີບ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນປ່ອຍໃຫ້ກູ້ໄດ້ແລ້ວ 80ຕື້ກີບ.

ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020,  ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ(ອຄ) ໄດ້ຕອບຄໍາຊັກຖາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະເດັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ສົ່ງເສີມ SME ບ້ວງເງິນ 200ຕື້ກີບ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ:

ກອງທຶນພັດທະນາ SME ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕາມລັດຖະບັນຍັດ 299 ໄດ້ກໍານົດອອກວ່າຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ່ແມ່ນຊາວກະສິກອນທົ່ວໄປ ແລະ ເປັນນິຕິບຸກຄົນອີກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາອາດເຂົ້າໃຈປົນເປກັນວ່າ ຊາວກະສິກອນມາຂໍກູ້ຢືມແຕ່ຢືມບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນໍາກັນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນທຸລະກິດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ. ສ່ວນຊ່ອງທາງໃນການເປີດໃຫ້ຊາວກະສິກອນກູ້ຢືມນັ້ນ ລັດຖະບານກໍໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງກໍານົດຜ່ານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຜ່ານຮູບການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີລັດຖະບານກໍໄດ້ປ່ອຍອອກມາຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ ເຂົ້າໄປທະນາຄານນະໂຍບາຍເພື່ອປ່ອຍຕໍ່ ຫຼື ກອງທຶນພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ.

ສໍາລັບກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂໄວ້ຊັດເຈນວ່າຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນນີ້ໄດ້ ຈະຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍຫຍັງແນ່, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດຊັດເຈນ, ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ໂດຍສະເພາະຮູ້ຈັກວຽກບັນຊີການເງິນ, ຮູ້ຈັກການວາງແຜນທຸລະກິດ, ໃນສ່ວນດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄປກູ້ຢືມສາມາດນໍາເອົາເງິນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ສາມາດຊົດໃຊ້ທົດແທນຄືນໄດ້.

ພ້ອມກັນນີ້ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໃນການປ່ອຍ ໂດຍບໍ່ປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງ, ສະເພາະບ້ວງເງິນທີ່ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ້ 200ຕື້ນີ້ ກອງທຶນຈະປ່ອຍກູ່ຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ; ປັດຈຸບັນມີ 4 ທະນາຄານ ແລະ 1 ກອງທຶນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຄື ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານລາວຫວຽດ, ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ, ທະນາຄານມາຣູຮານ ແລະ ໃຫ້ກອງທຶນໄຊສົມບູນຈໍານວນ 5ຕື້ກີບ. ດັ່ງນັ້ນ ການປ່ອຍກູ້ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ປ່ອຍໄດ້ແລ້ວ 80ຕື້ກີບ, ພ້ອມມີບັນດາແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ 13ແຂວງ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕໍ່ກັບປະເດັນເກັບເງິນ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມນັ້ນ ປັດຈຸບັນລັດຖະບານຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍດ້ວຍການຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບ້ວງນີ້ແລ້ວ.ນວໃດກໍຕາມ ຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍກູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມຖອດຖອນບົດຮຽນ ສະກັດກັ້ນຫ່ວງເກີດມີໜີ້ເສຍ( NPL) ຈຶ່ງພະຍາຍາມສອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ປະກອບການ ຫາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຝ່າຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ເພື່ອຫຼີກລຽງເກີດມີໜີ້ NPL ຕື່ມອີກ. ທັງນີ້ທັງນັ້ນ, ບັນດາແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງບັນດາສາຂາທະນາຄານທີ່ເອີ່ຍຊື່ມາຂ້າງເທິງ ໃຫ້ເຂົ້າໄປປຶກສາຫາລືກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະ ຂໍຢືນຢັນວ່າການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນນີ້ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂໍພຽງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງແລ້ວຍື່ນຄໍາຮ້ອງໄປຫາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແຂວງຕົນເອງໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານສະພາການຄ້າ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໃດໆທັງສິ້ນ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ກໍມີແຜນຄົ້ນຄວ້າເຮັດຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກົມທີ່ຮັບຜິດຊອບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ່ອຍເງິນກູ້ຜ່ານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຄາດຄະເນວ່າສິ່ງນີ້ຈະໄປຊ່ວຍບັນດາຜູ້ທີ່ເສຍດອກເບ້ຍທີ່ສູງ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາ ເພື່ອຢາກດຶງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລົງມາໃຫ້ເສຍເດືອນລະ 1% ໃຫ້ໄດ້ ກໍ່ຈະຕົກຢູ່ປີລະ 12%, ໂດຍທີ່ພວກເຮົາຈະເກັບດອກເບ້ຍຈາກເຂົາເຈົ້າພຽງ 4%.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ