ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນລາວຫຼຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ປີນີ້ໜ້າເປັນຫ່ວງຈາກຜົນກະທົບໂຄວິດ

35

ສປປ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕະຫຼອດໄລຍະ 25 ປີຜ່ານມາ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຈາກ 46% ໃນປີ 1993 ມາເປັນ 18% ໃນປີ 2019 ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບບາງຢ່າງເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມທຸກຍາກ ອາດຖືກລົບໂດຍຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ທີ່ມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິໂລກ, ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ຄົບຮອບ 10 ປີ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນສາລີ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າສູນສະຖະຕິແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທາຣາ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ວມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ການສຳຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກໃນລາວ ( LECS ) ທີ່ດຳເນີນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລະຫວ່າງປີ 2018 – 2019; ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດພ້ອມກັບບົດປະເມີນ ຄວາມທຸກຍາກປີ 2020, ບົດ ຄວາມ Catching Up and Falling Behind ເຊິ່ງເປັນບົດທີ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສຳຫຼວດເບິ່ງປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ.

Slide
Slide
Slide

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ LECS ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຫຼຸດລົງ 6,3% ໃຊ້ເວລາ 6 ປີ, ນັບຈາກປີ 24,6% ໃນປີ 2013 ເປັນ 18,3% ໃນປີ 2019. ແນວໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນລາວຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຍັງມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າລະດັບອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 9.364 ກີບ ( US$1 ) ຕໍ່ມື້, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບຈາກກະສິກໍາ ແລະ ການສົ່ງເງິນຈາກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຕ່າງໆຂອງປະເທດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ທ່ານ ນາງ ພອນສາລີ ສຸກສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງກັບເຂດຕົວເມືອງ ເຊິ່ງລະດັບ ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງບໍ່ໄວປານໃດ, ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ການຜະລິດພືດພັນຜົນລະປູກໃນເຂດພາກເໜືອ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີໂອກາດໃນການຈ້າງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ”. ໃນຂະນະດຽວກັນມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຊ້າລົງ ພ້ອມກັບມີຄວາມຂາດແຄນດ້ານອາຊີບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມເພີ່ມ, ລະດັບເງິນເດືອນແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 60% ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດ ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທາຣາ ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງດ້ານລາຍຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພູມີສາດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຍັງບໍ່ມີອາຊີບທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະຊ່ວຍກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ທັງນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທັງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປາກົດການຕໍ່ການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງ, ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ອ່ອນແອຢູ່ແລ້ວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດໄທ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ.

ບົດລາຍງານການປະເມີນ ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ມີການປະເມີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມທຸກຍາກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1,4 ຫາ 3,1% ໃນປີ 2020 ເມື່ອທຽບກັບ 0,6% ທີ່ຄາດວ່າຫຼຸດລົງໃຫ້ໄດ້ຖ້າບໍ່ມີໂຄວິດ – 19.