ເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມຫຼວງນ້ຳທາ ສ້າງບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້ສັງຄົມ 221 ຄົນ

225

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ສະຫຼຸບການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສາ ສົກຮຽນ 2019 – 2020 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2020 ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ທອງພິດ ແກ້ວປະເສີດ ຮັກສາການອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ມີຮອງອຳນວຍການ, ຄູ – ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸລິໄຊ ມອງປະດິດ ຮອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນແມ່ນປະຕິບັດຕາມໂຄງການຫຼັກສູດຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາວາງອອກ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງການຮຽນ – ການສອນ 3 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ 9 + 3 ຮັບນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ, 12 + 2 ຮັບນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ຮັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງເຂົ້າຮຽນ, ມີ 7 ສາຂາວິຊາຮຽນ ຄື: ສາຂາປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງ – ເຄຫາ, ຊ່າງໄມ້ – ເຟີນີ ເຈີ, ສ້ອມແປງກົນຈັກ ແລະ ສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ, ໃນສົກຮຽນ 2019 – 2020 ມີນັກສຶກສາຊັ້ນກາງຈົບທັງໝົດ 221 ຄົນ ຍິງ 79 ຄົນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະການສຶກສາ ນັກສຶກສາໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານຕໍ່ວຽກງານພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະກອບທຶນຮອນໃນການສິດສອນ ແລະ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ດີຕະຫຼອດມາ; ໃນໂອກາດດຽວກັນ ນ້ອງນັກສຶກສາຊັ້ນກາງທີ່ຈົບການສຶກສາສົກຮຽນ 2019 – 2020 ໄດ້ປະກອບຊື້ອຸປະກອນການຮຽນ – ການສອນ ເປັນເງິນ 10,5 ລ້ານກວ່າກີບ ໃຫ້ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ຮຽນເກັ່ງ ຕື່ມອີກ.

( ຂໍ້ມູນ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ )