ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ - Laoedaily

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານສົ່ງເສີມ ເອັສເອັມອີ ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ SME 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ນວ ) ໃນຫົວຂໍ້ “ ວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ” ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020 ທີ່ກະຊວງ ອຄ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຄ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວວ່າ: ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື SME ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຍ້ອນວິສາຫະກິດປະເພດນີ້ ກວມເອົາ 99,8% ຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເມື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ SME ນັບແຕ່ປີ 2004 ແລະ ໄດ້ຍົກດໍາລັດມາເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ SME ໃນປີ 2011 ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນກົດໝາຍ SME ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ກະຊວງ ອຄ ກໍຄືກົມສົ່ງເສີມ SME ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງແຜນພັດທະນາ SME 5 ປີ ອອກມາເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1 ປີ 2006 – 2010 ປະກອບມີ 6 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ; ໄລຍະທີ 2 ປີ 2011 – 2015 ແລະ ໄລຍະທີ 3 ປີ 2016 – 2020 ປະກອບມີ 7 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ 13 ມາດຕະການ.

ນອກຈາກແຜນພັດທະນາ SME ແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່າວມານັ້ນເກືອບທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກໍໄດ້ສ້າງແຜນພັດທະນາ SME ສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ ພ້ອມທັງສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ SME ຂອງແຂວງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ການນໍາຂອງແຂວງໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ຂອງແຂວງໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຍັບເຂົ້າໃກ້ທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາ SME 2016 – 2020. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນພັດທະນາ 2021 – 2025 ເພື່ອສາມາດສະເໜີຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງທັນການ. ສະນັ້ນ, ກະຊວງ ອຄ ຫວັງວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນຂະບວນການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊັ່ນກັນໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດຂອງການກະກຽມເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກຂອງກະຊວງ ກໍຄືຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ໃນເວລານີ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດກໍກຳລັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນທະວີຄູນອັນເປັນຜົນມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ.

ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເວົ້າສະເພາະພາກທຸລະກິດ ກໍຄື SME ແມ່ນຖືກກະທົບໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ມີບາງຫົວໜ່ວຍຕ້ອງໄດ້ປິດທຸລະກິດລົງ ແລະ ອີກຈຳນວນຫຼາຍ ກໍຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກລັດໃນການຟື້ນຟູໃຫ້ກັບມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລານີ້ແນ່ນອນວ່າຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ່ຳ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໃນໄລຍະນີ້ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ວຽກງານຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເນື່ອງຈາກວ່າກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ອຍສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ MSME ຜ່ານບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ.

ສະນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມທາງໄກຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມ SME ໃນທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາ SME ໂດຍລວມ ແລະ ຫຼັກການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ເຊິ່ງບັນດາທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຂອງກົມສົ່ງເສີມ SME ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພ້ອມທີ່ຈະຕອບຂໍ້ສົງໄສຕ່າງໆ ຖ້າມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ, ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ – ຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ