ມຊ ປະກາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ

283

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ມຊ ) ປະກາດຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ຄື: ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ອັກສອນສາດ, ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ສຶກສາສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກະເສດສາດ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ວິທະຍາສາດການກີລາ – ກາຍະກຳ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 2179/ມຊ ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 ເລື່ອງ: ການຮັບນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບສົກສຶກສາ 2020 – 2021.

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຄະນະບໍດີຄະນະວິຊາຕ່າງໆຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: 1. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ເປີດຂາຍ ແລະ ຮັບຄໍາຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01/09/2020 ແລະ ຈະປິດຮັບຄໍາຮ້ອງ ໃນວັນທີ 25/09/2020 ໂດຍແມ່ນຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

2. ມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາທີ່ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີວາງແຜນ, ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ( ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຜ່ານເອກະສານຈາກຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ ແລະ ພະແນກວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາ ) ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ທີ່ຄະນະວິຊາຂອງຕົນເອງ ແລ້ວລາຍງານຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກຕາມຕົວເລກທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກໍານົດໃຫ້ທ່ານອະທິການບໍດີຮັບຊາບໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28/09/2020 ເຖິງ 02/10/2020.

  1. ຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮຽນຫຼັກສຸດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ໂດຍມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາສົມທົບກັບຫ້ອງການວິຊາການລົງໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຊາບ.
    ເງື່ອນໄຂຜູ້ມີສິດສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສົກສຶກສາ 2020 – 2021 ຄື: 1. ພະນັກງານທີ່ຮຽນຈົບອະນຸປະລິນຍາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ທີ່ເປັນພະນັກງານຂອງລັດ ຫຼື ຂອງເອກະຊົນທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍຕໍ່າກວ່າ 3,00 ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານວຽກງານມາແລ້ວບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2 ປີ ນັບຈາກຮຽນຈົບອະນຸປະລິນຍາ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕົນເອງຮຽນຈົບມານັ້ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ.
  2. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບອະນຸປະລິນຍາ ຫຼື ທຽບເທົ່າຈາກໂຮງຮຽນລັດ ຫຼື ໂຮງຮຽນຂອງເອກະຊົນຕ້ອງມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມທັງໝົດ ແຕ່ 3,00 ຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຂາວິຊາທີ່ຕົນເອງຮຽນຈົບມານັ້ນໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ.