ສັງເກດເບິ່ງ! ບາງທັກສະຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ - Laoedaily

ສັງເກດເບິ່ງ! ບາງທັກສະຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ

ການເຮັດທຸລະກິດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນນັບມື້ສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຍິ່ງຕ້ອງການພະນັກງານມີສີມື ຫຼື ພະນັກງານເກັ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍໜ້າວຽກ; ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້ານອກຈາກຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີແລ້ວ ຍັງຍົກເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງທີ່ຈຳເປັນມາໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນຕື່ມອີກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເຂົາກໍຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນມີການປະພຶດທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ຟັງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, ຂຽນໃຫ້ຊັດເຈນ, ນໍາເຕັກໂນໂລຊີ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ທັກສະໃນການຈັດການເວລາເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.


1. ຟັງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ:
ທັກສະການຟັງທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ໂອ້ລົມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບມັນລົມກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ເມື່ອຟັງພວກເຂົາສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບັນຫາສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທັກສະນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິທີທີ່ທີມງານເຮັດວຽກ, ສະມາຊິກທີມຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.


2. ຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ:
ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກງານໃດກໍຕາມ, ການຂຽນຖືເປັນທັກສະໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນການຈົດບັນທຶກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼົງລືມ ເຊິ່ງຫົວໃຈຂອງການຂຽນແມ່ນການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບສົ່ງໄປຫາຜູ້ຮັບ ຫຼື ຜູ້ອ່ານໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະຂຽນທ່ານຄວນລະບຸບັນຫາທີ່ທ່ານຢາກບອກ ພ້ອມກັບຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ ລວມທັງອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ.


ໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານອາດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກໃນຍຸກນີ້. ສະນັ້ນ, ທ່ານຈົ່ງຮູ້ເຖິງຄຸນລັກສະນະໃໝ່ ຫຼື ລະດັບການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງມັນ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃນເວລານີ້. ຂະນະດຽວກັນ, ໃນສື່ອອນລາຍກໍມີຫຼາຍທັກສະທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ເລື້ອຍໆ.


4. ຈັດການກັບບັນຫາ:
ເມື່ອມາຮອດເວລາທີ່ຈະຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນທີ່ສະຫຼາດຈະສາມາດປະເມີນສະຖານະການ ຫຼື ເຂົ້າໃຈບັນຫາໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ລວມທັງແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງລະອຽດຖ່ວງທັນ. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດີຢູ່ແລ້ວ ທ່ານອາດເປັນບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນກັບໜ້າວຽກນັ້ນໆ ແລະ ກາຍເປັນຄົນສໍາຄັນຂອງອົງກອນນຳອີກ.


5. ຈັດສັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ:
ການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບນັ້ນ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງເຮັດຫຼາຍວຽກໃນເວລາດຽວກັນ ກໍສາມາດຈັດສັນເວລາທີ່ເໝາະສົມໄດ້ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໄປໃສ – ມາໃສສະດວກ ເຊິ່ງການຈັດສັນເວລາແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍຕົວເຮົາເອງຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສັບສົນກັບໜ້າວຽກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີເວລາສໍາລັບການທົບທວນ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດກ່ອນຈະຍື່ນສະເໜີຫົວໜ້າ ຫຼື ປະກອບຄຳເຫັນໃນເວລາປະຊຸມອີກດ້ວຍ.

 

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ