ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳນົດ 5 ວຽກຈຸດສຸມ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ - Laoedaily

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳນົດ 5 ວຽກຈຸດສຸມ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2020 ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ. ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ 6,1%, ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ 27% ຂອງແຜນປີ, ສ່ວນການດຶງດູດການລົງທຶນປະຕິບັດໄດ້ 7.125 ຕື້ກີບ ( ແຜນການ 23.125 ຕື້ກີບ ).

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ວ່າ: ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ມານີ້ ລັດຖະບານຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຂອດຂັ້ນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ໃນນີ້, ເຫັນວ່າມີ 4 ຕົວຊີ້ວັດ ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ແລະ ມີ 3 ຕົວຊີ້ວັດ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງ.

ສໍາລັບການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານປະສານງານປະຕູດຽວຢູ່ຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ສໍາລັບຂັ້ນສູນກາງໄດ້ອະນຸຍາດໂຄງການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ ໃນສ່ວນຂອງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການ ຈໍານວນ 23 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 2,64 ຕື້ໂດລາ, ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີ 2019 ແມ່ນມີມູນຄ່າ 9,71 ຕື້ໂດລາ ( ສົກປີ 2019 ດຶງດູດໄດ້ທັງໝົດ 19,42 ຕື້ໂດລາ ).

ສໍາລັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ມີ 38 ບໍລິສັດ ໄດ້ມາຈົດທະບຽນລົງທຶນ, ມູນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນມີ 79 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຄາດວ່າມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 118 ລ້ານໂດລາ.

ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຸມໃສ່ວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

  1. ສືບຕໍ່ປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການໃນການສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະຕົວຊີ້ວັດທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານການປະສານງານປະຕູດຽວ, ບໍລິການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ.

  2. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນດ້ານພາສີອາກອນຂອງຂະແໜງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ ( ສຸມໃສ່ພິເສດໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ( ພືດ – ສັດ ) ທີ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບແລ້ວ ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ), ຂະແໜງບໍລິການ ( ທ່ອງທ່ຽວ, ຂົນສົ່ງ, ທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ), ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ອື່ນໆ.

  3. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເລັ່ງຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນຕ່າງໆຕື່ມອີກ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດເສດຖະກິດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົ້ນ: ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ, ສະຫວັນ – ເຊໂນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຊຸກຍູ້ການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດອໍາມະຕະໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການລົງທຶນ.

  4. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນ ກ່ຽວກັບການເກັບອາກອນກໍາໄລ ແລະ ເກັບລາຍໄດ້ຈາກອາກອນປິ່ນອ້ອມອື່ນໆໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

  5. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ໂຮງຈັກ – ໂຮງງານຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດກັບຄືນມາເຮັດການຜະລິດທຸລະກິດໄດ້ປົກກະຕິ, ມີການຈ້າງງານເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນທີ່ຈູງໃຈ ເຊັ່ນ: ການຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລໃນກໍລະນີມີການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ຫຼື ວິສາຫະກິດມີການລົງທຶນເພີ່ມ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ