5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພບັນຊີເຟສບຸ໊ກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ - Laoedaily

5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພບັນຊີເຟສບຸ໊ກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນປະຈໍາ

ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວຕົນໃນໂລກອອນລາຍຈາກພວກບໍ່ຫວັງດີລັກຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະໃຊ້ Facebook ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳແນະນຳ ຫຼື ໃຊ້ສື່ສານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີອາດເອົາຕົວຕົນຂອງທ່ານໄປອ້າງອີງ ແລະ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບໍ່ດີແກ່ເຮົາໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນເຟສບຸ໊ກຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອັບເດດລະຫັດຜ່ານເລື້ອຍໆຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຟສບຸ໊ກ ແລະ ນີ້ຄືເຄັດລັບ 5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼໄປທາງອື່ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1 ອອກຈາກລະບົບທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ:

ເຮົາຄວນເຂົ້າໄປກວດສອບເລື້ອຍໆ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີທີ່ສະແດງເຖິງສະຖານະບັນຊີຂອງທ່ານດ້ວຍອຸປະກອນປະເພດໃດ? ຖ້າຫາກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຕົວທ່ານເອງ ທ່ານສາມາດອອກຈາກບັນຊີທ່ານໄດ້ໂດຍກົດປຸ່ມ “ ອອກຈາກລະບົບ ” ຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນນັ້ນໆ. ຖ້າວ່າທ່ານມັກເຂົ້າບັນຊີຜ່ານອຸປະກອນຄອມພິວເຕີສາທາລະນະ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນນັ້ນກໍຍິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຕ້ອງອອກຈາກລະບົບທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ.

2 ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ:

ແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດແຈ້ງເຕືອນຖ້າມີການເຂົ້າບັນຊີຜິດປົກກະຕິ ( Get alerts about unrecognized logins ) ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານບັນຊີ Facebook, Facebook messenger ແລະ ອີເມລຂອງທ່ານ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງທ່ານມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານອຸປະກອນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິຄືກັບຂໍ້ທີ 1 ເຊິ່ງທ່ານສາມາດສັ່ງໃຫ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອອກຈາກລະບົບໂດຍກົດປຸ່ມ “ ອອກຈາກລະບົບ ”.

3 ບໍ່ຄວນໃຊ້ລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ:

ຫຼາຍຄົນມັກໃຊ້ລະຫັດທີ່ມີ ຄວາມປອດໄພລະດັບໜ້ອຍ ຫຼື ໃຊ້ລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍດາຍ; ການໃຊ້ລະຫັດທີ່ຍາກເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຄາດເດົາໄດ້. ຖ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຕົວໜັງສື, ຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນອື່ນໆປົນກັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດເລື້ອຍໆໂດຍເຂົ້າໄປ “ ປ່ຽນລະຫັດ ” ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.

4 ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ:

ອີກວິທີໜຶ່ງໃນການເພີ່ມ ຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ແມ່ນການໃຊ້ການຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຕົວຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ( Two – factor authentication ຫຼື 2FA ) ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ເນື່ອງຈາກ 2FA ເຮັດໃຫ້ເຟສບຸ໊ກຂອງທ່ານປອດໄພຂຶ້ນ ເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີນັ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ລະຫັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ແລ້ວກໍໃສ່ລະຫັດພິເສດທີ່ລະບົບຈະສົ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເບີມືຖືທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນກັບບັນຊີນີ້.

5 ຮັບໝູ່ເພື່ອນໃນເຟສບຸ໊ກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:

ເຟສບຸ໊ກມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພຂຶ້ນຕື່ມອີກ ໂດຍການກໍານົດໝູ່ທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ 3 ເຖິງ 5 ຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າບັນຊີທ່ານ ( Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out ), ຄຸນສົມບັດຕົວນີ້ເໝາະກັບກໍລະນີທີ່ທ່ານພົບບັນຫາໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຊັ່ນ: ມີຄົນລັກເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານແລ້ວປ່ຽນອີເມລ ຫຼື ລະຫັດ.

ສະນັ້ນ, ວິທີຕັ້ງຄ່າແມ່ນເລືອກ Choose friends > Choose Trusted Contacts ) ແລ້ວພິມຊື່ຂອງໝູ່ສະໜິດຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ພ້ອມກົດຢືນຢັນ. ຫາກເວລາທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າລະບົບແບບປົກກະຕິໄດ້ ລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານສົ່ງ URL ພິເສດໃຫ້ໝູ່ສະໜິດຂອງທ່ານ ເມື່ອໝູ່ຂອງທ່ານກົດເຂົ້າໄປແລ້ວ ຈະໄດ້ລະຫັດກູ້ຄືນມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ກັບເຂົ້າບັນຊີທ່ານຄືນໄດ້.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ