2 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ - Laoedaily

2 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຮັບສິດເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ( Road Show ) ເມື່ອທ້າຍປີ 2019 ຜ່ານມາ.

ປັດຈຸບັນໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດຈອງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນີ້ ໃນລາຄາບໍ່ເກີນ 500 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ. ສ່ວນວ່າຈະເປີດການຊື້ – ຂາຍຕອນໃດນັ້ນ ຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ນັກລົງທຶນຮັບຊາບ ຫຼັງຈາກສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວອະນຸຍາດ.

ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ ຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸຍາດອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຕໍ່ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ( ສຄຄຊ ) ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ( ຕລຊລ ) ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2019 ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມສະເໜີຂາຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ( IPO ) ແລະ ມາຮອດວັນທີ 25 ທັນວາ 2019 ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ( Road Show ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ຫຼ້າສຸດ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ຄຸຣຸລັດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2015 ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ – ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ສະຖານີບໍລິການປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະ ປໍ້າຕົວແທນ, ທຸລະກິດໃຫ້ເຊົ່າສາງນໍ້າມັນຢູ່ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 155 ຕື້ກີບ. ພາຍຫຼັງອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ໄອພີໂອ ເຮັດໃຫ້ມີທຶນຈົດທະບຽນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 193 ຕື້ກີບ.

ສະເພາະຮຸ້ນທີ່ສະເໜີຂາຍມີ 96.875.000 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາບໍ່ເກີນ 500 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ ເຊິ່ງມີນະໂຍບາຍປັນຜົນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 50% ຂອງກໍາໄລສຸດທິ ຫຼັງຫັກເຂົ້າຄັງສໍາຮອງ. ສ່ວນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນແມ່ນຈະໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນກິດຈະການ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນກາຊວນລະບົບພຼາສມາ ຟິວຊັ່ນ, “ ທ່ານ ສົມຫວັງ ກ່າວ ”.

ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາແລ້ວ ທັງສອງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການທັນທີ ເພື່ອຈັດຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຈອງປະມານທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2020 ໂດຍອອກຈໍາໜ່າຍທັງໝົດ 20% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນພາຍຫຼັງອອກ IPO. ສ່ວນລາຄາຈໍາໜ່າຍບໍ່ເກີນຮຸ້ນລະ 500 ກີບ ແລະ ລະດົມທຶນທັງໝົດບໍ່ເກີນ 50 ຕື້ກີບ.

ຈາກປະສົບການ ແລະ ຖານລູກຄ້າທີ່ເຮົາມີໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄາດວ່າຮຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກມວນຊົນຫຼາຍສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີແຜນທຸລະກິດທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ສ່ວນວ່າຈະເປີດການຊື້ – ຂາຍຮຸ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ໃດນັ້ນທາງ ສຄຄຊ ແລະ ຕລຊລ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບອີກໃນໄວໆນີ້, “ ທ່ານ ອານຸກອນ ກ່າວຢໍ້າ ”.

ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງເປັນການລົງນາມຮ່ວມກັນຂອງ ທ່ານ ສົມຫວັງ ຄຸຣຸລັດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເອເນໂກ້ ໄດນາມິກ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ແລະ ທ່ານ ເທບສະຫວັນ ກິດຕິຍະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ; ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງຄຳ ວັນສີລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າ ສຄຄຊ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ພະນັກງານສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

[ ຂ່າວ – ຮູບ: ສົມສະຫວິນ ]

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ