ງວດ 1 ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 144 ຕື້ກວ່າກີບ

34

ປີ 2020 ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງ  ໝົດ 790 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການ  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນງວດ 1   ປະຕິບັດໄດ້ 144,21 ຕື້ກີບ    ທຽບໃສ່ແຜນງວດເທົ່າກັບ 100,89%.

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ສີຫານຸວົງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບລາຍຮັບຂອງສ່ວຍສາອາກອນຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ( TAXRIS ).

ການແຈ້ງຜ່ານລະບົບທະນາຄານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດຖະບານ ເພື່ອຫັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສທັນສະໄໝ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ຕີຖອຍປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມຕໍ່ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ.

ອີງຕາມສະຖິຕິຕົວເລກ    ປີ 2019 ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ TAXRIS ຈຳນວນ 1.026 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນປາກເຊ 855 ຫົວໜ່ວຍ, ບັນດາເມືອງ 171 ຫົວໜ່ວຍ.

Slide
Slide
Slide

ໃນປີ 2020 ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 790 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ 709,5 ຕື້ກີບ, ນະຄອນ – 9 ຕົວເມືອງ 80 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບສູນກາງ ( ວີຊາ ) 4 ຕື້ກີບ.

ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນງວດ I ( ເດືອນ 01/ 02/03/2020 ) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 144,21 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນງວດເທົ່າກັບ 100,89% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 18,16% ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄາດຄະເນໝົດປີການຈັດເກັບລາຍຮັບຈະປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 680,25 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 85,67% ຂອງແຜນການປີ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເພື່ອບັນລຸຕາມແຜນການລະດັບຄາດໝາຍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ, ໃຫຍ່, ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານການແຈ້ງເສຍອາກອນຕາມຖານລາຍຮັບປົກກະຕິຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່, ຄຽງຄູ່ກັບການລະດົມເຂົ້າສູ່ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍ – ບໍລິການ ( POS ), ອອກອະນຸຍາດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ປະຕິບັດເກັບຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍການໂຄສະນາອອກເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການຕາມສະຖານທີ່ ຫຼື ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ – 9 ຕົວເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍ – ລົງສາງສິນຄ້າ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ກວດກາເບິ່ງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ, ຕິດຕາມກວດກາຄິດໄລ່ອາກອນຈາກບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນທຶນຂອງລັດ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ຮັບຜິດຊອບເກັບລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ – ຄ່າບໍລິການໃຫ້ໄດ້ດໍາເນີນການເກັບການມອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງ – ມອບອາກອນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປົກກະຕິຄຸ້ມຄອງຊຸກຍູ້ການແຈ້ງ – ມອບອາກອນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຖານລາຍຮັບໃຫ້ມອບເປັນປົກກະຕິຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງແຂວງ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ – 9 ຕົວເມືອງ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຄືນລາຍຮັບຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ເກີນ 501 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ເພື່ອກຳນົດສະຖິຕິຖານລາຍຮັບໃນທົ່ວແຂວງ.

ວຽກງານເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ( Taxris ), ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມຫົວໜ່ວຍແຈ້ງມອບເປັນປົກກະຕິຫົວໜ່ວຍບໍ່ແຈ້ງມອບ ຫຼື ແຈ້ງສູນ 0. ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ເລັ່ງທວງວິເຄາະ – ວິໄຈຂໍ້ມູນຈາກການແຈ້ງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງມອບໜ້ອຍ ແລະ ມີອາກອນຍົກຫັກຕໍ່ຫຼາຍເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແຈ້ງຜ່ານທະນາຄານໃຫ້ກວມ 80% ຂອງຫົວໜ່ວຍໃນລະບົບ, ວຽກຄຸ້ມຄອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ – ບໍລິການ ( POS ) ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກະຊວງການເງິນ