ເຂົ້າໜົມປັງຊຸບໄຂ່ໄສ້ໝາກກ້ວຍ

16

ເມນູ “ ເຂົ້າໜົມປັງຊຸບໄຂ່ໄສ້ໝາກກ້ວຍ ” ເປັນເມນູອາຫານວ່າງກິນຫຼິ້ນ ຂັ້ນຕອນວິທີເຮັດກໍບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເພາະວັດຖຸດິບທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງ ເຊື່ອວ່າທຸກຄອບຄົວອາດຈະມີຕິດເຮືອນຢູ່ແລ້ວ ເຮົາມາເບິ່ງສ່ວນປະສົມ ແລະ ວິທີເຮັດນຳກັນເລີຍ.

ສ່ວນປະສົມ:

1 ໝາກກ້ວຍຫອມ 2 – 3 ໜ່ວຍ.

2 ເຂົ້າໜົມປັງ 10 – 15 ແຜ່ນ.

Slide
Slide
Slide


3 ໄຂ່ໄກ່ 3 ໜ່ວຍ.

4 ນ້ຳມັນສຳລັບຈືນ.

5 ນົມຂຸ້ນຫວານໂຮຍໜ້າ.

ວິທີປຸງແຕ່ງ:

1 ປອກໝາກກ້ວຍອອກແລ້ວຊອຍຕ່ອນພໍປະມານຕາມລວງຂວາງ ແລະ ນຳເຂົ້າໜົມປັງມາປາດຂອບອອກແລ້ວໃຊ້ແນວລິ້ງແປ້ງ ຫຼື ແກ້ວນ້ຳລິ້ງໃຫ້ແຜ່ນເຂົ້າໜົມແປລົງ. ຈາກນັ້ນ, ວາງໝາກກ້ວຍໃສ່ທາງກາງເຂົ້າໜົມປັງປະມານ 2 – 3 ປ່ຽງ ແລ້ວພັບເຄິ່ງ ແລະ ໃຊ້ມີດເບື້ອງທີ່ບໍ່ຄົມ ຫຼື ອື່ນໆວາງທັບຂອບໃຫ້ເຂົ້າຕິດກັນ.

2 ເມື່ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ຕີໄຂ່ກຽມໄວ້ແລ້ວເອົານ້ຳມັນໃສ່ໝໍ້ຄ້າງໄຟປານກາງ ພໍຮ້ອນໃຫ້ເອົາເຂົ້າໜົມປັງມາຈຸ່ມໄຂ່ໃຫ້ທົ່ວ ແລະ ເອົາລົງຈືນໃນນ້ຳມັນຈົນເປັນສີເຫຼືອງສຸກ ຈຶ່ງຕັກຂຶ້ນໃຫ້ສະເດັດນ້ຳມັນຈັດໃສ່ຈານໂຮຍດ້ວຍນົມຂຸ້ນຫວານ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແກ້ວ; ຂໍ້ມູນຈາກ: naibann