ເຕັກນິກຂອງຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງມີ ເມື່ອ Work From Home ໄລຍະໂຄວິດ – 19

23

ເມື່ອເວົ້າເຖິງໃນລະດັບຕໍາແໜ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຂັ້ນບໍລິຫານອົງກອນໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຫາກຜູ້ບໍລິຫານຄົນໃດມີວິໄສທັດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ທ່າມກາງເສດຖະກິດຖົດຖອຍແບບນີ້ສາມາດຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ກໍຖືວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ, ແຖມຍັງໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກລູກນ້ອງ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານນໍາອີກ ເພາະທຸລະກິດໃນຍຸກໃໝ່ນີ້ຫາກຈະວາງແຜນໄລຍະຍາວກໍຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ຕ້ອງວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຮີບລົງມືປະຕິບັດ ຫາກບໍ່ຊັ້ນອາດຈະບໍ່ທັນຄູ່ແຂ່ງ ຫຼື ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດຄ້າຍຄືກັນແນ່ນອນ.

ໄລຍະນີ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານຂອງຫຼາຍໆອົງກອນຫັນມາເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນ ( Work From Home ) ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ – 19, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນໜ້າໄປທຸກມື້ ເຊິ່ງການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຈຶ່ງເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໄປໃນຕົວ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນຕ້ອງມີວິທີການບໍລິຫານທີ່ແມ່ນຢໍາໃນໄລຍະນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1 ເຮັດວຽກຕາມແຜນໃຫ້ສໍາເລັດ:

Slide
Slide
Slide

ການອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບໜ້າວຽກຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ຖືວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນໄດ້ຂຽນໄວ້ຊັດເຈນຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ. ສະນັ້ນ, ຫາກເຮົາໄດ້ກະກຽມແຜນສອງຮອງຮັບສະຖານະການສຸກເສີນຄືແບບນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ກະທົບຫຼາຍ, ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດມີເວລາໃນການວິເຄາະ – ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍທາງນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິໄສທັດສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ຫຼື ລື່ນຄາດໝາຍ ຖືວ່າອົງກອນນັ້ນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບໜຶ່ງແລ້ວ.

2 ມີຄວາມກ້າຫານ:

ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີຕ້ອງກ້າທີ່ຈະຢຶດໝັ້ນ ແລະ ຮັກສາສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີ ເພື່ອຈະໄດ້ສິ່ງໃໝ່ໆເຂົ້າມາພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າຍຸກນີ້ຜູ້ນໍາອົງກອນຕ້ອງກ້າໄດ້ກ້າເສຍ, ຫາກເຮົາບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍກໍຖືວ່າເຮົາປະລາໄຊຕັ້ງແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ລົງມື. ສະນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງກ້າສະແດງອອກ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອງໄດ້ເຫັນວ່າເຮົາພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າ  ກັບບັນຫາໄປພ້ອມໆກັນ ໃນທ່າມກາງສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ນີ້.

3 ມີການສື່ສານທີ່ດີ:

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ນໍາຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ແລ້ວ ຕ້ອງມີແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆສະເໝີ ເພື່ອສະແດງວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ – ມີປະສິດທິພາບ ເພາະການເຮັດວຽກໃນທິດທາງດຽວກັນການສື່ສານເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຮັດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຢ່າງໄວວາ.

4 ເຊື່ອໝັ້ນທ່າແຮງລູກນ້ອງ:

ໃນນາມທີ່ເຮົາເປັນຫົວໜ້າຢ່າງໜ້ອຍເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນທີມງານຂອງຕົນວ່າ: ພວກເຂົາສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາໄປກັບໜ້າວຽກທີ່ມອບໝາຍຈົນສໍາເລັດໄດ້ ເພາະການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໃນໄລຍະໂຄວິດ – 19 ອາດຈະມີ ຄວາມສະດວກໃນການວາງຕົວ ແລະ ບໍ່ຖືກກົດດັນຄືກັບມານັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ກໍເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກສໍາເລັດໄວ ພຽງແຕ່ເຮົາເປັນຜູ້ບັນຊາຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ.

5 ຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຫາຄໍາຕອບ:

ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈກັບສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຈະໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ແນ່ນອນກໍໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮົາເປັນຜູ້ສັງເກດການ ແລະ ຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກນ້ອງໄດ້ຄິດ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ຊີ້ແຈງເຫດຜົນ. ພຽງເທົ່ານັ້ນເຮົາກໍຈະໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຊັດເຈນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມຄືນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັນ, ມັນຍັງຊ່ວຍພັດທະນາຈິດໃຈເພື່ອຕໍ່ຍອດຄວາມຄິດຂອງທີມງານໄດ້ພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງແນວຄິດໃໝ່ໆທີ່ສະແດງອອກມາມັນຈະມີຄຸນຄ່າໃນຕົວຂອງມັນເອງ.

6 ປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ:

ເມື່ອມີພະນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົາຢ່າງເຕັມທີ່, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ໄປຕາມແຜນວຽກເຮົາກໍຄວນໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະເປັນຂອງຂວັນ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງກໍໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າເຂົາສໍາຄັນຕໍ່ອົງກອນຂະໜາດໃດ? ເຖິງວ່າລາງວັນອາດຈະມີມູນຄ່າເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າຈະເປັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສືບຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອ ແລະ ປະຕິບັດຕົນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຕໍ່ໄປ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພະນັກງານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວອາດຈະໃກ້ຊິດກັບທ່ານພຽງໃດກໍຕາມ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຕັກເຕືອນ – ແນະນຳ.

ໂດຍ: ສົມສະຫວິນ