ປະຊາຊົນເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ

20

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ ຮ່ວມກັບໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້ຈັດພິທີມອບ – ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາໃນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ບ້ານນາໝີ, ບ້ານຄໍາທອງ ແລະ ບ້ານຂະໜວນ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ, ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ມີ ທ່ານ ນາງ ລໍາໄຍ ຜາສູ້ຍໄຊງາມ ຕາງໜ້າພະນັກງານອົງການ ສຸພາມິດ ເວິດວີເຊິນ, ມີເລຂາບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງໃນ 3 ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຄອບຄົວເປົ້າໝາຍທໍາການຜະລິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາແມ່ນໄດ້ມອບສໍາເລັດແລ້ວ 7 ບ້ານ ຄື: ບ້ານເລົ່າຫຍ້າ, ໜອງຈົວ, ພວກໃຫຍ່, ໜອງຕາໃກ້, ກວາງຊີ, ເກັບເຜິ້ງ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍເປົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາສວນຄົວ ແລະ ມອບຕື່ມອີກ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານນາໝີ, ຄໍາທອງ ແລະ ບ້ານຂະໜວນ ເປັນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງເລົ່າງາມ ອຸປະກອນທີ່ນໍາມາມອບຄັ້ງນີ້ ມີ: ແນວພັນເຂົ້າ 118 ກະສອບ, ຜ້າມຸງສວນຄົວ 65 ແຜ່ນ, ຊວ້ານ 32 ອັນ, ຄາດ 32 ອັນ, ບົວຫົດນ້ຳ 32 ໜ່ວຍ, ກາກນ້ຳຕານ ຈໍານວນ 32 ຕຸກ ( ຕຸກລະ 30 ລິດ ), ເຫຼັກຕະປູ 64 ກິໂລ, ເຫຼັກລວດ 32 ມັດ; ແນວຜັກກາດ, ໝາກອຶ, ໝາກແຕງ, ໝາກເຫຼ່ນ, ໝາກຖົ່ວຍາວ, ໝາກຖົ່ວຂົ້ວ ແນວລະ 32 ປ໋ອງ; ຕານ່າງເຫຼັກ 120 x 12 ແມັດ ຈໍານວນ 64 ກໍ້, ໃນຈຳນວນ 3 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບແນວພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດຄັ້ງນີ້ມີຈໍານວນປູກເຂົ້າທັງໝົດ 105 ຄອບຄົວ, ປູກຜັກ 59 ຄອບຄົວ ແລະ ແນວພັນສັດຈະມອບພາຍຫຼັງຕື່ມອີກ.

Slide
Slide
Slide

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ, ການມອບແນວພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໄປຜະລິດກະສິກຳເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.