ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນແນວໃດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ?

26

ການບໍລິຫານພະນັກງານ ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການນຳພາໃຫ້ສະຖາບັນ ຫຼື ບໍລິສັດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ຕ້ອງເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ນຳພາອົງກອນໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆມາເລົ່າສູ່ຟັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

1 ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບພະນັກງານ: ໃນການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງຕ້ອງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

2 ສ້າງການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ: ການສື່ສານບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບການເວົ້າ ຫຼື ການຂຽນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະການສື່ສານທີ່ດີເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທີມງານພາຍໃນອົງກອນນໍາອີກ.

Slide
Slide
Slide

3 ສ້າງການເຮັດວຽກເປັນທີມ: ໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທີມ ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຂາດບໍ່ໄດ້ເມື່ອພະນັກງານຮູ້ສຶກເຖິງຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນຄິດສ້າງສັນເຮັດວຽກເປັນທີມ ອົງກອນກໍສາມາດມີ ຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

4 ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ: ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງໃນການສ້າງແຮງຈູງໃຈພະນັກງານຢາກເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ເພາະວ່າຫາກທີມງານປະສົບບັນຫາໃນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີ ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກຳລັງໃຈຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານທຸ່ມເທໃຫ້ກັບອົງກອນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຍິ່ງຂຶ້ນ.

5 ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ເຫັນ: ການເຮັດວຽກໃຫ້ເກີດ ຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຫົວໜ້າຄວນປະຕິບັດໃຫ້ກັບລູກນ້ອງເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ວ່າການເຮັດວຽກທີ່ດີເປັນແບບໃດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ລືມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານເກີດມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍຜ່ານການສອນວຽກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ ຄວາມສາມາດທີ່ມີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຮັດວຽກໄດ້.

ໂດຍ: ສົມສະຫວິນ