ສາລະວັນ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 67 ພັນກວ່າໂຕນ

8

ປີ 2019 ຜ່ານມາເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດເຂີນເຂົ້າກິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງທົດແທນໃນເນື້ອທີ່ 13 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ທັງໝົດແລ້ວ ຜົນຜະລິດໄດ້ປະມານ 67 ພັນກວ່າໂຕນ, ສ່ວນພືດລະດູແລ້ງຜົນຜະລິດໄດ້ 35 ພັນໂຕນ.

ທ່ານ ອະນຸສັກ ຈຳປາຄໍາ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດທ້າຍເດືອນເມສາຜ່ານມາ ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຜະລິດ, ການປູກ – ການລ້ຽງ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ ເຊິ່ງແຜນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ກໍານົດຢູ່ 13.200 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ເຂົ້ານາແຊງ 13.000 ເຮັກຕາ, ພືດພັນ 200 ເຮັກຕາ, ເມືອງທີ່ປັກດໍາໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມືອງສາລະວັນ, ຄົງເຊໂດນ, ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ ( ໃນຂອບເຂດຊົນລະປະທານ ), ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 13.740 ເຮັກຕາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 740 ເຮັກຕາ, ລື່ນແຜນ 6% ໃນການຜະລິດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນເກັບກ່ຽວທັງໝົດໄດ້ສໍາເລັດ 100% ຜົນຜະລິດຕາມການປະເມີນ 67.683 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 29,6% ໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງທັງໝົດ ຈໍານວນ 1.000 ກວ່າໂຕນ.

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ນາແຊງເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍ້ອນໃນກາງປີ 2019 ແຂວງສາລະວັນແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ເຂົ້ານາປີເສຍຫາຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດເຂົ້າກິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຂອບເຂດທີ່ມີໂຄງການຊົນລະປະທານ ຫັນມາປູກເຂົ້ານາແຊງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ບັນຫາໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ເຮົາສະໜອງໃຫ້, ແຕ່ພວກເຮົາກໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາ – ຕິດຕາມວັດແທກລະດັບນໍ້າເຊໂດນໃນທຸກໆອາທິດ ພ້ອມທັງເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າຫົດເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ ຈົນສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

Slide
Slide
Slide

ຄຽງຄູ່ກັບການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ ຊາວກະສິກອນຍັງໄດ້ລົງມືປູກພືດລະດູແລ້ງຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ສາລີຫວານ, ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ໝາກໂມ, ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີແຜນການ 6.680 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ 6.350 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 89,3% ແລະ ເກັບກູ້ໄດ້ສໍາເລັດ 100%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 35.182 ໂຕນ. ໃນນັ້ນ, ພືດສະບຽງປະຕິບັດໄດ້ 5.997 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 34.454 ໂຕນ, ພືດສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 353 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 728 ໂຕນ.

ໂດຍ: ກິນດາວັນ