ຊົມເຊີຍ! ສາລະວັນຜະລິິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ ບັນລຸເຖິງ 67ພັນກວ່າໂຕນ

16

ປັດຈຸບັນເປັນໄລຍະຂອງການເກັບກ່ຽວຜົນລະລິດລະດູແລ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ເຊິ່ງຫຼາຍເຂດໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ມີການຈັດຕັ້ງຂະບວນດັ່ງກ່າວຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ຫຼາຍເຂດກໍ່ເກັບກ່ຽວສໍາເລັດແລ້ວກໍ່ມີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງສາລະວັນ ທີ່ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ ບັນລຸເຖິງ 67 ພັນກວ່າໂຕນ.

ທ່ານ ອະນຸສັກ ຈຳປາຄໍາ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສານີ້ ວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງ ກໍໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຜະລິດການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ.

Slide
Slide
Slide

ເຊິ່ງແຜນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ກໍານົດຢູ່ 14.200 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນເຂົ້ານາແຊງ 13.000 ເຮັກຕາ, ພືດພັນ 200 ເຮັກຕາ, ເມືອງທີ່ປັກດໍາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ເມືອງສາລະວັນ, ຄົງເຊໂດນ, ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ (ໃນຂອບເຂດຊົນລະປະທານ), ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 13.740 ເຮັກຕາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 740 ເຮັກຕາ, ລື່ນແຜນ 6% ໃນການຜະລິດ, ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນເກັບກ່ຽວທັງໝົດໄດ້ສໍາເລັດ 100% ຜົນຜະລິດຕາມການປະເມີນ 67.683ໂຕນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ 29,6% ໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງທັງໝົດຈໍານວນ 1.000 ກວ່າໂຕນ.

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ນາແຊງເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍ້ອນໃນກາງປີ 2019 ແຂວງສາລະວັນແມ່ນໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ເຂົ້ານາປີເສຍຫາຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດເຂົ້າກິນ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຂອບເຂດທີ່ມີໂຄງການຊົນລະປະທານ ຫັນມາປູກເຂົ້ານາແຊງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ບັນຫາໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປະລິມານນ້ຳທີ່ເຮົາສະໜອງໃຫ້

ແຕ່ພວກເຮົາກໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາ-ຕິດຕາມວັດແທກກ່ຽວກັບການລະເຫີຍຂອງລະດັບລະນໍ້າເຊໂດນໃນທຸກໆອາທິດ, ເຫັນວ່າລະດັບນໍ້າລົດລົງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍເຮັດທົດນ້ຳຢູ່ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຍຶ່ງຂຶ້ນມາກັກຂັງ ສາມາດສົ່ງນໍ້າເຂົ້າໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ ຈົນສາມາດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງໄດ້ໃນລະດັບເກີນຄາດໝາຍຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄຽງຄູ່ກັບການປັກດຳ ເຂົ້ານາແຊງແລ້ວ ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ລົງມືປູກພືດລະດູແລ້ງຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ສາລີຫວານ, ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ໝາກໂມ, ຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີແຜນການ 6.680 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ 6.350 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 89,3% ແລະ ເກັບກູ້ໄດ້ສໍາເລັດ 100%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 35.182 ໂຕນ ໃນນັ້ນພືດສະບຽງປະຕິບັດໄດ້ 5.997 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 34.454 ໂຕນ, ພືດສຶນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 353 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 728 ໂຕນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມສາລະວັນ