ເຄັດລັບການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຈັກແຫ່ງການຮຽນຮູ້

27

ມີ ຫຼື ບໍ່ທີ່ຄົນເຮົາຈະຢືນເບິ່ງ ແລະ ຍິ້ມໃຫ້ກັບຄວາມພາກພູມໃຈກັບໃບປະລິນຍາທີ່ຕິດຢູ່ຝາເຮືອນ ແລ້ວເວົ້າກັບຕົວເອງວ່າ: “ ສິ່ງທີ່ຮຽນມາໃນມະຫາວິທະຍາໄລບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຕອນນີ້ ” ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍ ຄວາມວ່າເຮົາຄວນຢຸດເວລາ ແລະ ເງິນ – ຄຳ ເພື່ອໃຊ້ຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ໃນທາງກັບກັນເຮົາຄວນເຮັດຕົວເອງໃຫ້ເປັນ    “ ເຄື່ອງຈັກແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ” ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍຄືເຮັດຕົວເອງໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແນ່ນອນວ່າຄົນເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ຊີວິດປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າການທີ່ເຮົາຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດໄດ້ນັ້ນປັດໄຈຂຶ້ນຢູ່ກັບການພັດທະນາສັກກະຍະພາບ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະຄວາມສາມາດຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນສິ່ງຕາຍຕົວ ເຊັ່ນ: ນັກເຕະບານເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນນັກເຕະລະດັບໂລກ ຫຼື ຈະເປັນລະດັບສະໝັກຫຼິ້ນກໍຕາມ ຕ່າງກໍຕ້ອງຝຶກຊ້ອມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຢູ່ສະເໝີ, ສົມມຸດວ່າຖ້າຫາກມີອາການບາດເຈັບຈົນຕ້ອງຢຸດຫຼິ້ນກີລາເປັນປີສອງປີ ທັກສະກໍຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ເກັ່ງຄືເກົ່າ.

ເຮົາມາເບິ່ງເຄັດລັບ 3 ຂໍ້ ໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນເຄື່ອງຈັກແຫ່ງການຮຽນຮູ້ນຳກັນ ດັ່ງນີ້:

Slide
Slide
Slide

1 ເຮົາບໍ່ຄວນພະຍາຍາມເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະວ່ານັກສິລະປິນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກປະດິດ, ນັກຂຽນ ຫຼື ສະຖາປະນິກ ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນທຸກຢ່າງທີ່ກ່າວມາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ, ແຕ່ເຮົາຄວນພັດທະນາທັກສະໃຫ້ເປັນລັກສະນະທັກສະແບບຫຼາຍມິຕິ ໂດຍພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຕ້ອງສະແຫວງຫາ ຄວາມຮູ້ດ້ານອື່ນໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຕື່ມນຳ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເກີດການຄິດຢ່າງເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ.

2 ຄວາມລົ້ມແຫຼວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດ ( ຖ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນ ) ປະສົບການຄືຄູທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ການລອງຜິດລອງຖືກຈະສ້າງໃຫ້ເກີດປະສົບການສິ່ງທຳອິດເຮົາຕ້ອງກ້າທີ່ຈະລົ້ມແຫຼວໃຫ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເພາະໃນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ສົມບູນໄປໝົດທຸກຢ່າງ, ແຕ່ຫ້າມລືມເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຄວາມລົ້ມແຫຼວນັ້ນແລ້ວນຳມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ, ຄວາມລົ້ມແຫຼວຈຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຄວາມສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃຫ້ເປັນໂອກາດແຫ່ງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແລະ ໂອກາດແຫ່ງການຮຽນຮູ້.

3 ຫ້າມຢຸດການຮຽນຮູ້ ເພາະໂລກທຸກມື້ນີ້ປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະກອບອາຊີບຫຍັງກໍຕາມ ຕ້ອງມີການປັບຕົວໃຫ້ທັນກັບສະຖານະການປັດຈຸບັນຢູ່ສະເໝີ ຫາກຢຸດການຮຽນຮູ້ກໍເທົ່າກັບເຮົາກຳລັງຢຸດການເຕີບໂຕ ຕາມທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງຊາດທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ຕາມສະພາບທຳມະຊາດ ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີ ຄວາມສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີກວ່າຈຳພວກອື່ນ ຈະສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ ແລະ ຖ່າຍທອດລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ໄປ ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ເຮົາຈະເປັນເຄື່ອງຈັກແຫ່ງການຮຽນຮູ້ເຮົາຕ້ອງອອກຈາກບ່ອນທີ່ສະບາຍ, ກ້າທີ່ຈະລົ້ມແຫຼວ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຫ້າມຢຸດຮຽນຮູ້ ເພາະຊີວິດເຮົາຖືກຕັ້ງໂປແກຣມໃຫ້ຮຽນຮູ້ຕັ້ງແຕ່ວິນາທີທີ່ເຮົາມືນຕາເບິ່ງໂລກແລ້ວ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແກ້ວ; ຂໍ້ມູນຈາກ: medium.com