4 ຜັກສວນຄົວ ປູກງ່າຍໆດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

18

ປະຊາຊົນລາວເຮົາແຕ່ດົນມາເກືອບວ່າທຸກຄົວເຮືອນຈະມີພືດຜັກສວນຄົວ ແຕ່ມາໃນຍຸກປະຈຸບັນ ຢູ່ຕະຫຼາດມີຂາຍຫຼາຍບວກກັບຜູ້ຄົນຕ່າງກໍ່ພາກັນເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາບວກກັບພື້ນທີ່ບ້ານເຮືອນມີຈຳກັດ ເລື່ອງພືດຜັກຈິ່ງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ປູກໄວ້ ແຕ່ຜັກ 4 ຊະນິດນີ້ໃຜກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ ແຖມດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈະມີຫຍັງແນ່ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ!

ໃບກະເພົາ
ໃບຜັກກະເພົາເປັນຜັກທີ່ປູກງ່າຍ ຂະຫຍາຍໄວ ປະໂຫຍດຂອງໃບກະເພົາແມ່ນເປັນຢາແກ້ຂັບລົມ, ແກ້ທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້, ບຳລຸງທາດໃນຮ່າງກາຍ, ຂັບລົມໃນກະເພາະອາຫານ ໂດຍການນຳມາຕົ້ມ ແລະກັ່ນຕອງໄວ້ດື່ມ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຂັບເຫື່ອ ຫຼືໃຊ້ທາພາຍນອກ ແກ້ໂລກຜິວໜັງ ກາກ ກ້ຽນ ສຳລັບແກ່ນກະເພົາມີປະໂຫຍດໃຊ້ພອກບໍລິເວນຕາ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາຊ້ຳ ຊ່ວຍຂັບໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານສ່ວນເກີນອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

Slide
Slide
Slide

ວິທີປູກ ໃບກະເພົາກໍບໍ່ຍາກເລີຍ ພຽງແຕ່ເລີ່ມຈາກກຽມໜານປູກກ່ອນຫວ່ານເມັດຜັກລົງໄປ ຫຼື ທ່ານອາດຈະເລືອກວິທີການປັກຊຳກ້ານທີ່ເຫຼືອຈາກການຊື້ມາເຮັດກິນກໍໄດ້ ແລ້ວຫົດນ້ຳ ໃສ່ປຸ໋ຍຢ່າງພຽງພໍ ແລະສະໝ່ຳສະເໝີທຸກມື້ ຫຼັງຈາກຈາກປູກໄປປະມານ 30-35 ມື້ກໍເກັບກ່ຽວໄດ້ ເຄັດລັບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກັບກິນໃບໄດ້ດົນຂຶ້ນກໍ່ຄື ຢ່າໃຫ້ຕົ້ນອອກດອກ ເພາະຖ້າຕົ້ນອອກດອກແລ້ວຈະໂຊມ ອາຍຸສັ້ນ ຖ້າອອກດອກກໍ່ໃຫ້ໝັນຕັດຖິ້ມເປັນໄລຍະ.

ໝາກເຜັດ
ໝາກເຜັດມີປະໂຫຍດສາມາດຂ້າເຊື້ຶອແບດທີເຣຍທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດໂລກກະເພາະໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນ ໝາກເຜັດຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດ ຫຼຸດການເສຍຊີວິດອັນເນື່ອງຈາກເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງ ສະໝອງອຸດຕັນ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກມະເລັງ ເນື່ອງຈາກໝາກເຜັດມີວິຕາມິນຊີສູງ.

ວິທີການປູກ ໝາກເຜັດນັ້ນປູກໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ນຳເອົາແກ່ນໝາກເຜັດໄປຢອດໃນຂຸມທີ່ກຽມໄວ້ປະມານ 3-5 ແກ່ນເອົາດິນຖົມແລ້ວຫົດນ້ຳ ຊ່ວງໄລຍະໝາກເຜັດອອກດອກ ໝາກເຜັດຈະຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍເປັນພິເສດ ປົກກະຕິ 3 ມື້ທຳອິດຄວນໃຫ້ນ້ຳມື້ລະ 2 ເທື່ອ ເຊົ້າ-ແລງ ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເລື່ອຍໆ ຈົນຮອດ 7 ອາທິດ ກໍ່ສາມາດໃຫ້ນ້ຳອາທິດລະເທື່ອ ໝາກເຜັດຈະເລີ່ມໃຫ້ໝາກຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 2 ເດືອນເຄິ່ງຫາ 3 ເດືອນ ຊ່ວງທຳອິດຜົນຜະລິດຈະໄດ້ໜ້ອຍ ແລະຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນຕາມລຳດັບ ການເກັບກ່ຽວຄວນເກັບອາທິດລະເທື່ອ ແລະ ໝາກເຜັດຍັງເປັນພືດທີ່ທົນແລ້ງໄດ້ດີກວ່າທົນນ້ຳ.

ຫົວສີໄຄ
ປະໂຫຍດຂອງຫົວສີໄຄໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາໂລກຫອບຫືດ, ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ຂັບປັດສະວະ ແລະໂລກອະຫິວາ ສາມາດເຮັດເປັນຢາທາແບບນວດ ແລະຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ຮ່ວມກັບສະຫມຸນໄພອື່ນໆເພື່ອຮັກສາພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ແກ້ທ້ອງອືດ, ແກ້ນິ້ວ, ບຳລຸງທາດໄຟ ຖ້າໃຊ້ຮ່ວມກັບສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນໆ ຈະເປັນຢາບັນເທົາອາການຮາກ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນສູງ,ບັນເທົາອາການເປັນລົມ, ຮັກສາອາການໄຂ້, ຮັກສາໂລກໜອງໃນ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍດັບກິ່ນຄາວຈາກອາຫານ.

ວິທີການປູກ ຫົວສີໃຄແມ່ນພືດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍປີ ປູກງ່າຍ ຈະເລີນເຕີບໄດ້ດີໃນດິນເກືອບທຸກປະເພດ ເລີ່ມຈາກການກະກຽມດິນ ໂດຍໃສ່ຝຸ່ນ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມມາປະສົມກັບດິນ ຂຸດຂຸມປູກ ເອົາແນວພັນຫົວສີໃຄທີ່ກຽມໄວ້ຕັດໃບອອກ ໃຫ້ເຫຼືອຕົ້ນຍາວ ປະມານ 30-40 ຊມ ແລະແຊ່ນ້ຳໄວ້ປະມານ 5-7 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ຮາກແຕກງອກ ຮາກທີ່ແກ່ຈະມີສີເຫຼືອງເຂັ້ມ ແລ້ວນຳໄປປູກໃນແປງ ວາງຕົ້ນພັນໃຫ້ອ່ຽງ 45 ອົງສາໄປດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງແລ້ວເອົາດິນຖົມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ ເມື່ອປູກໄດ້ປະມານ 30 ມື້ ກໍຄວນໃສ່ຝຸ່ນ ແລະໃຫ້ນ້ຳພໍໃຫ້ໜ້າດິນຊຸ່ມຊື່ນ ປະມານ 1-2 ມື້ຫົດນ້ຳເທື່ອໜຶ່ງ ເກັບກ່ຽວເມື່ອຫົວສີໃຄມີອາຍຸປະມານ 90 ວັນ.

ໝາກຂີ້ຫູດ
ປະໂຫຍດຂອງມັນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍ ສາມາດນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼື ເອົາໄປດອງ ໃຊ້ເປັນຢາຟອກເລືອດໃນແມ່ຍິງ, ຂັບລົມໃນລຳໄສ້, ຂັບປະຈຳເດືອນ, ແລະໃຊ້ ບຳລຸງປະຈຳເດືອນ ຫຼືໃຊ້ໝາກສົດໄປຈີ່ໄຟແລ້ວລະລາຍດ້ວຍນ້ຳເຜິ້ງໃຊ້ທາລີ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດໃໝ່ ນອກຈາກນີ້ ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງຫົວໃຈ ໂດຍຝານເອົາຜິວໝາກຂີ້ຫູດສົດເປັນອັນນ້ອຍໆ 1 ບ່ວງແກງ ຕື່ມກາລະບູນ 1 ຢິບມື ຊົງດ້ວຍນ້ຳເດືອດ ແຊ່ປະໄວ້, ຫລັງຈາກນັ້ນດື່ມພຽງ 1-2 ຄັ້ງ ຫຼື ໃຊ້ສະຜົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງທ່ານສະອາດ, ຊຸ່ມຊື່ນ, ເງົາງາມ, ດົກດຳ, ຜົມລຽບ ສ່ວນນ້ຳຂີ້ຫູດຍັງສາມາດນຳມາຖູແຂ້ວເພື່ອຮັກສາອາການເລືອດອອກຕາມເຫງືອກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ວິທີການປູກ ໝາກຂີ້ຫູດແມ່ນປູກໄດ້ດີໃນດິນທຸກປະເພດ ຄວນປູກດ້ວຍການຕັດຊຳກ່ອນທີ່ຈະປູກ ແລ້ວນຳເອົາຝຸ່ນມາປະສົມກັບດິນ ເພື່ອໃຫ້ດິນມີອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປູກໝາກຂີ້ຫູດໃໝ່ໆ ແລະຕ້ອງໄດ້ຫົດນ້ຳຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມແກ່ຕົ້ນໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຢືນໄວ ແຕກໃບອ່ອນດີ ແຕ່ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍເພີ່ມທາດອາຫານໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເປັນໄລຍະ.