ເປີດວິໄສທັດຂອງປະທານສະມາຄົມປ້າຍລາວ ຕັ້ງເປົ້າຕີຖອຍການຜະລິດປ້າຍບໍ່ຖືກລະບຽບ - Laoedaily

ເປີດວິໄສທັດຂອງປະທານສະມາຄົມປ້າຍລາວ ຕັ້ງເປົ້າຕີຖອຍການຜະລິດປ້າຍບໍ່ຖືກລະບຽບ

ບັນຫາການນໍາໃຊ້ສັບພາສາລາວທີ່ບໍ່ຖືກໃນການຜະລິດປ້າຍກໍຈະຄ່ອຍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄປ ລວມທັງການບໍລິການປ້າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມຄົນຮັກປ້າຍເມືອງລາວ ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມປ້າຍລາວຂຶ້ນ.

ທ່ານ ວົງນໍາ ວົງວິໄລ ປະທານສະມາຄົມປ້າຍລາວ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມປ້າຍລາວ ຖືວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມຕະຫຼອດ 5 ປີຜ່ານມາ ຂອງກຸ່ມຄົນຮັກປ້າຍເມືອງລາວ ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນການຜະລິດຍອມຮັບວ່າກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ທັນມີມາດຕະຖານຮອງຮັບ, ລວມທັງບັນຫາການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ແລະ ການເປີດດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ນໍາມາສູ່ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມປ້າຍລາວ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນພວກເຮົານໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຕັ້ງເປັນກຸ່ມຄົນຮັກປ້າຍເມືອງລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ສະມາຊິກ 40 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສາມາດສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມປ້າຍລາວ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະມາຄົມປ້າຍລາວ ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດປະກອບສ່ວນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ້າຍ. ໃນນັ້ນ, ສະມາຄົມປ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງກໍມີສິດ – ສຽງໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພາກລັດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການດໍາເນີນງານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດປ້າຍໃນປະເທດມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບທຸລະກິດປ້າຍຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ສາກົນໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສະມາຄົມໃນການພົວພັນກັນກໍຈະສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ, ຖ້າເຮົາໄປໃນນາມສະມາຄົມມີການຈັດຕັ້ງ ກໍເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືມີເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າໃນກໍລະນີເຮົາໄປຕ່າງປະເທດໄປພົວພັນວຽກງານຕ່າງໆ ຖ້າໄປຜູ້ດຽວ ຫຼື ທຸລະກິດໜຶ່ງໄປຫາເຂົາເຈົ້າ ແນ່ນອນຄວາມສໍາຄັນຂອງເຈົ້າຈະຫຼຸດລົງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຈະເປັນການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດໄປໃນບັນດາຮ້ານປ້າຍຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກກໍຄືຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ, ການແບ່ງງານກັນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າເຮົາຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຮົາຢູ່ບັນດາແຂວງ ແນ່ນອນບັນດາຮ້ານປ້າຍທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບງານຕິດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ, ການເດີນທາງໄປໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ກຸ້ມຄ້າ. ສະນັ້ນ, ເຮົາລວມຕົວກັນສົ່ງງານກັນຜະລິດຢູ່ໃນສູນກາງໄປຕິດຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເຮັດໂຄງສ້າງເອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຍິ່ງເປັນການດີ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈາຍແຕ່ໄປເພີ່ມການສ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກໃນສະມາຄົມໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ເຕັກໂນໂລຊີຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ກໍສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ພາຍໃນສະມາຊິກສະມາຄົມ, ຖ້າເສຍເງິນກໍເສຍຖືກລົງດີ ກວ່າຈະເສຍເງິນໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງສະມາຄົມປ້າຍລາວ ກໍມີແຜນຈັດຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກໄປແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການຜະລິດພາຍໃນມີຄຸນນະພາບ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ປະກອບການຕ່າງປະເທດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະມາຄົມກໍຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ສາມາດເພີ່ມສະມາຊິກຜູ້ຜະລິດປ້າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ, ແນ່ນອນວ່າຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍັງລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມປ້າຍ ຖ້າເຫັນຜົນດີຄືແນວນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມເອງ.

ສ່ວນການໃຊ້ສັບພາສາເຂົ້າໃນປ້າຍ ບັນຫານີ້ສໍາຄັນຫຼາຍເຮົາມີແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕິດຕາມລາຍງານໃຫ້ພາກລັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ ລວມທັງພາກທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດດ້ານນີ້ເຂົ້າມາສູ່ລະບົບ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ.

ສະມາຄົມປ້າຍລາວສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ