ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (1) - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (1)

ທຸກວັນນີ້ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກພາກັນອອກມາຕໍ່ສູ້ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຊີງຕຳແໜ່ງອຳນາດທາງການເມືອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ!. ນີ້ແຫຼະເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?.

ນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບໂລກໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ນຳແມ່ຍິງນີ້ສົ່ງເສີມຢ່າງສ້າງສັນເຂົ້າໃນຂະບວນລວມຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມໂລກ, ແມ່ຍິງເຄີຍມີການສົ່ງເສີມທີ່ສຳຄັນເປັນປະຫວັດສາດດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມສະໝານສາມັກຄີຂອງແມ່ຍິງນຳກັນ ຈາກສອງພັກການເມືອງທີ່ເປັນປໍລະປັກ; ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ; ການສົ່ງເສີມຄວາມສະຖຽນລະພາບ.

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ເມື່ອໃດທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດ ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມຄືກາຍ 25% ຫາ 30% ເວລານັ້ນແມ່ນຈະເກີດ ຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນທັນທີໃນການສ້າງຂໍ້ຜູກມັດ ແລະ ວາລະທາງການເມືອງ.

ຂົງເຂດທີ່ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນໄດ້ ມີດັ່ງນີ້:

1 ແມ່ຍິງຈາກສອງພັກຄູ່ປໍລະປັກ ຄື: ພັກສາທາລະນະລັດ ແລະ ພັກປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ອາເມຣິກາ ສາມາດເຈລະຈາໂອ້ລົມກັນໄດ້ເພື່ອຢຸດຕິສະພາບ Government shut down ( ລັດຖະບານຢຸດຈ່າຍເງິນ ) ແມ່ນແມ່ຍິງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກທີ່ເຈລະຈາຫາຂໍ້ຢຸດຕິບັນຫາຂອງປະເທດ; ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງກໍແມ່ນຢູ່ອຽກລັງເໜືອ ເວລາມີສົງຄາມກັນໃນຊຸມປີ 90 ກໍແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ນັບຖືສາສະໜານິກາຍແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ກາໂຕລິກ ແລະ ໂປຼແຕັສແຕນ ທີ່ຮ່ວມກຳລັງກັນເຈລະຈາຢຸດຕິການແຕກແຍກເພື່ອນຳໄປສູ່ສັນຕິພາບ.

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

2 ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ນັກກົດໝາຍເພດຍິງແມ່ນມີທ່າອ່ຽງສູງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອນະໂຍບາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ, ລັດຖະສະພາທີ່ມີອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດສຳລັບແມ່ຍິງ ລວມທັງການສ້າງກົດໝາຍທີ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຂົ່ມຂືນ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ທາງເພດ; ຢູ່ຣັດເຊຍ ນັກກົດໝາຍແມ່ຍິງໄດ້ຂ້າມຜ່ານ ຄວາມເປັນປໍລະປັກຂອງພັກການເມືອງ ໂດຍສາມັກຄີກັນກຳນົດໂທດຕໍ່ຜູ້ສ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ການເພີ່ມທະວີອັດຕາສ່ວນຂອງສະມາຊິກແມ່ຍິງໃນສະພານິຕິບັນຍັດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຮ່ວມມືກັນໃນທາງບວກໃນການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຕົວຢ່າງຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນກຸ່ມ OECD ( Organization for Cooperation and Development ) ການເພີ່ມທະວີຕົວເລກຂອງສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດແມ່ຍິງ ແມ່ນນຳໄປສູ່ການເພີ່ມທະວີງົບປະມານລາຍຈ່າຍໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ບາງປະເທດ ເຊັ່ນ: ອິນເດຍ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ OECD ກໍເຊັ່ນກັນ, ສະພາບຂອງບ້ານທີ່ມີນາຍບ້ານເປັນແມ່ຍິງກໍຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ເນັ້ນໃສ່ການລົງທຶນດ້ານຄວາມສະອາດຂອງນ້ຳກິນ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບບົດນີ້ ແອັດມິນຈະນໍາສະເໜີພຽງເທົ່ານີ້ໄປກ່ອນ ແລະ ຈະມານໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ດຽວກັນນີ້ອີກໃນເທື່ອຕໍໄປ.

ໂດຍ: ທູດ ມະໄລວຽງ ສາກົນນິຍົມ ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ປະຈຳກຳມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ( ບົດຂຽນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 8 ມີນາ 2020 )