ພາກທຸລະກິດມີຄວາມສໍາຄັນຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ - Laoedaily

ພາກທຸລະກິດມີຄວາມສໍາຄັນຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ຜະລິດແລ້ວບໍ່ມີຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຈະກາຍເປັນຄໍາເວົ້າຊື່ໆຖ້າເຮົາຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດ ນີ້ເປັນສຽງຢືນຢັນຈາກ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ໄອຈ໊ອບ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເມືອງລາວຟູດທ໌ ທ່ານຍັງເຜີຍວິທີການຜະລິດທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ໂດຍແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມສະໜອງຂໍ້ມູນ, ທຶນຮອນ ແລະ ຈັດຕາຕະລາງຜົນຜະລິດໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດມີກໍາໄລ, ລາຄາສິນຄ້າບໍ່ເໜັງຕີງຜູ້ຊື້ກໍຊື້ສິນຄ້າໃນລາຄາຄົງທີ່.

ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ລັດຕະນະວົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມຂ່າວເສດຖະກິດ – ການຄ້າ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ພາບລວມຂອງກະສິກໍາໃນປະເທດເຮົາ ເຫັນວ່າເບື້ອງລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີລົງທຶນສຸມໃສ່ຢ່າງມະຫາສານ ຫຼາຍດ້ານກໍປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດເຂົ້າ, ການລ້ຽງສັດ – ການປະມົງ ແລະ ຊົນລະປະທານ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດກໍມີດ້ານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພືດ – ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຫັນວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນຢູ່ ເຊິ່ງພາກລັດກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນເຮົາກໍຍັງອ່ອນນ້ອຍທັງດ້ານຄວາມຮູ້, ບໍລິຫານ, ຈັດການ, ອ່ອນນ້ອຍທາງດ້ານເຕັກນິກ, ອ່ອນນ້ອຍທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ອ່ອນນ້ອຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງໆ.

ພ້ອມນັ້ນ, ເຮົາຍັງເປັນການຜະລິດທີ່ກະແຈກກະຈາຍ, ຂາດການຈັບກຸ່ມ ເຊິ່ງໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ພາກລັດກໍຄືກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມໃນການຈັບກຸ່ມ, ຈັດຕັ້ງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ເຊິ່ງທີ່ພາກລັດສົ່ງເສີມມາກໍປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີທ່າກ້າວມາຕະຫຼອດ ຈາກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆກໍກາຍເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ຈາກໜ້ອຍກຸ່ມ ກໍມາເປັນຫຼາຍກຸ່ມ ແລະ ຈາກທີ່ດົນໆໄດ້ຂາຍສິນຄ້າເທື່ອໜຶ່ງ ປັດຈຸບັນກໍມີຂາຍເກືອບທຸກມື້.

ນອກນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຂາດເຕັກນິກປູກແບບລະດູການ, ອາໄສທໍາມະຊາດຊ່ວຍ ເມື່ອອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ ຂາດການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຮົາຈະມີກໍາໄລຄືແນວໃດ? ( ສິນຄ້າຫຼາຍລາຄາພັດຖືກ ກົງກັນຂ້າມ ສິນຄ້າໜ້ອຍແຕ່ລາຄາແພງ ).

ບັນຫາຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີຕະຫຼາດ ບັນຫາມີວ່າເຮົາຜະລິດບໍ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທັງປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສະຖຽນໃນການຜະລິດ ເມື່ອກ່ອນປະຊາຊົນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນບອກວ່າບໍ່ມີຕະຫຼາດ ແຕ່ຜູ້ຊື້ບອກວ່າຍ້ອນເຈົ້າບໍ່ມີຕະຫຼອດ.

ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ມີຕະຫຼອດ ນັກທຸລະກິດເຂົາກໍບໍ່ເສຍເວລາມາຊື້ນໍາເຈົ້າ ຈັກຊິມີມື້ໃດບໍ່ຮູ້, ພາກທຸລະກິດເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ທຸກມື້ ຖ້າສິນຄ້າບໍ່ມີ ຫຼື ບໍ່ຕອບໂຈດ ຄວາມຕ້ອງການ ເຂົາກໍຫາທາງຊື້ກັບຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບກວ່າ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ນີ້ຊາວກະສິກອນມີໜ້າທີ່ໄປແກ້ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຕົນເອງ ວ່າຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຢູ່ໃສເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຢາກແກ້ຈຸດອ່ອນຂອງເຮົາສາກ່ອນ.

ພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ທ່ານກ່າວວ່າ: ການຜະລິດກະສິກໍາ ມີ 2 ແບບ ຄື: ກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ກະສິກໍາທົ່ວໄປ ( ໃສ່ສານເຄມີ ) ເຊິ່ງກະສິກໍາທົ່ວໄປຍັງກວມສັດສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຢູ່ ແບບກະແຈກກະຈາຍ, ຜະລິດເປັນຟາມໃຜຟາມລາວ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມຂອງພາກລັດບໍ່ທົ່ວເຖິງ. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນຕ້ອງໂຮມຕົວກັນຈັບກຸ່ມ ສະດວກຕໍ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດ, ເປັນສູນລວມຂອງຂໍ້ມູນໃຜຜະລິດຫຍັງເທົ່າໃດ? ເພື່ອເປັນການຈັດສັນໂກຕາ ແລະ ແບ່ງກັນຜະລິດ ບັນຫານີ້ຈະແກ້ໂຈດທີ່ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາເຮົາຈະເຫັນວ່າການປູກຂອງຊາວສວນນິຍົມກັນປູກ ແລະ ກໍພາກັນເຊົາ ຍ້ອນຂາດທຶນໝົດທຸກຄົນ ປັດໄຈຫຼັກກໍຍ້ອນຂາດການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງພາກລັດກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມເພື່ອສະດວກໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ, ຈຸດນີ້ແມ່ນປະເດັນຄ້າງຄາຂອງປະຊາຊົນ.

ພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ສະນັ້ນ, ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຈໍາເປັນຕ້ອງຊຸກຍູ້ພາກທຸລະກິດຄູ່ກັບພາກປະຊາຊົນ ( ຊາວກະສິກອນ ) ບາງຢ່າງນັກທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ນໍາຊາວກະສິກອນ, ຊາວກະສິກອນຕ້ອງເພິ່ງທຶນຮອນ, ການບໍລິຫານຈັດການຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ພາກທຸລະກິດມີ ຖ້າປະຕິບັດຄືແນວນີ້ຈຶ່ງສາມາດຜະລິດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ
error: Content is protected !!