ໂອໝີ້ ດວງປັນຍາ ສາວງາມບ້ານ ທ່ານາສາ ຄວ້າລາງວັນ ສາວງາມ ເຂົ້າຫອມ ເມືອງສັງທອງ 2019

227

ຍິນດີນໍາສາວ  ໂອໝີ້ ດວງປັນຍາ ໝາຍເລກ 15 ໄດ້ເປັນ ສາວງາມ ເຂົ້າຫອມ ເມືອງສັງທອງ ໃນການປະກວດນາງສາວ  ເຂົ້າຫອມ ເມືອງສັງທອງ 2019 ທີ່ບຸກອງເຂົ້າ ເມືອງສັງທອງ ລະຫວ່າງວັນທີ 16-23 ມັງກອນ2020

ເຊິ່ງພາຍໃນງານບຸນກໍມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາ ລວມທັງການປະກວດສາວງາມຂອງແຕ່ລະບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດ ແລະ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2020 ກໍເປັນຮອບຕັດສິນ ແລະ ໄດ້ສາວງາມຈາກບ້ານ ໂອຫໝີ້ ດວງປັນຍາ

ນາງສາວ ໂອຫນີ້ ດວງປັນຍາ ເປັນສາວງາມ ຈາກບ້ານ ທ່ານາສາ ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 5,000,000 ກີບ.