ສ້າງຄວາມຈື່ຈຳ ດ້ວຍການຮຽນເພີ່ມ ຫຼື ອ່ານໜັງສືດ້ວຍຕົນເອງ - Laoedaily

ສ້າງຄວາມຈື່ຈຳ ດ້ວຍການຮຽນເພີ່ມ ຫຼື ອ່ານໜັງສືດ້ວຍຕົນເອງ

ການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເຂົ້າໃຈສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງມີພື້ນຖານຄວາມຮູ້, ຮູ້ທີ່ໄປທີ່ມາຂອງເລື່ອງນັ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຄົ້ນພົບຄຳຕອບໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ເອງຈະຝັງເລິກຢູ່ສະໝອງຂອງນ້ອງໆຕະຫຼອດໄປ ຕ່າງຈາກການທ່ອງຈຳທີ່ເຮົາບໍ່ມີທາງຈື່ຂໍ້ມູນໄດ້ທັງໝົດ ເຊິ່ງນ້ອງໆໃນໄວຮຽນຫຼາຍຄົນອາດຈະປະສົບບັນຫາການຮຽນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໂດຍສະເພາະວິຊາຄິດໄລ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ.

ຖ້າຄູບໍ່ມີວິທີສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບເດັກກໍຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ຫາກເກີດບັນຫາແບບນີ້ນັກຮຽນ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຈະແກ້ໄຂແນວໃດລະຫວ່າງເລືອກຮຽນພິເສດ ຫຼື ອ່ານໜັງສືເສີມຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງ?.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານວິຊາຄະນິດສາດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ຍຸກສະໄໝນີ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງອາດນິຍົມພາລູກຫຼານໄປເສີມຄວາມຮູ້ດ້ວຍການຮຽນພິເສດຫຼາຍກວ່າ ທັງທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວການໃຫ້ລູກໆອ່ານໜັງສືດ້ວຍຕົວເອງນັ້ນຈະໄດ້ຜົນດີໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າການຮຽນໜັງສືເພີ່ມ ຫຼື ສອນເພີ່ມປຽບເໝືອນໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ ຫຼື ຢາໃນການແຂ່ງຂັນກີລາ.

ແນ່ນອນວ່າເດັກເກັ່ງຂຶ້ນທັນຕາເຫັນ ແຕ່ຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນສຳເລັດ ຫຼື ສອບເສັງແລ້ວເຂົາກໍລືມເພາະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ນັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາທີ່ໄປຮູ້ແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບໄວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແບບນັ້ນ; ເດັກນ້ອຍກຸ່ມນີ້ກໍຈະສະແຫວງຫາແຕ່ການໃຫ້ຄົນອື່ນສອນໄປຈົນໃຫຍ່ ແລະ ເມື່ອຮອດເວລາເຂົ້າເຮັດວຽກກໍຈະລຳບາກ ເພາະບໍ່ມີໃຜມານັ່ງສອນໃຫ້ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວການອ່ານ ແລະ ສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີກວ່າ ເພາະບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈຕົວເອງໄດ້ດີຈາກຈາກຕົວເຮົາເອງ.

ການອ່ານປຶ້ມຢູ່ໃນເຮືອນເຮົາຢາກຈະອ່ານໜ້ອຍອ່ານຫຼາຍປານໃດກໍໄດ້ອ່ານມື້ໃດກໍໄດ້ ພ້ອມທັງປະຢັດເງິນປະຢັດເວລາແຖມປອດໄພບໍ່ຕ້ອງເດີນທາງ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນເລື່ອງໃດທີ່ເຮົາພໍມີຄວາມຮູ້ຢູ່ແລ້ວກໍຊ່ວຍສອນໝູ່ໄປນຳ ຕົວເຮົາເອງກໍໄດ້ທົບທວນຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເພື່ອນໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດບໍ່ເຂົ້າໃຈລອງຫາປຶ້ມເສີມຄວາມຮູ້ມາອ່ານເພີ່ມຕື່ມກໍຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄຳເຫັນອີກວ່າ: ປຶ້ມເສີມຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ທຸກມື້ນີ້ມີເນື້ອໃນ ແລະ ແບບຝຶກຫັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງສ້າງ ຄວາມໜ້າເບື່ອໃຫ້ກັບນັກຮຽນໄດ້ງ່າຍ. ສະນັ້ນ, ການເລືອກປຶ້ມສຳລັບເດັກໄວນີ້ຈຶ່ງຄວນເລືອກເອົາເຫຼັ້ມທີ່ມີບົດຮຽນກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນປະສົມປະສານໄປນຳ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມີແຕ່ວິຊາຮຽນພຽງຢ່າງດຽວ.

ຖານະທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານເຮັດປຶ້ມຄະນິດສາດມາຫຼາຍ ປຶ້ມເສີມຄວາມຮູ້ວິທະຍາດສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ທີ່ມີຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານສ່ວນ ໃຫຍ່ເນື້ອໃນທຳມະດາເປັນກາງບໍ່ຍາກບໍ່ງ່າຍຄ້າຍຄືກັນໝົດ ເຊັ່ນ: ໜ້າຫຼັກການ ແລະ ແບບຢ່າງບົດຝຶກຫັດແບບເກົ່າຊ້ຳໄປຊ້ຳມາບໍ່ມີທີ່ໄປທີ່ມາຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເວລາອ່ານຮູ້ສຶກຄຽດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: TODAY ]

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ
error: Content is protected !!