ທົ່ວປະເທດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໃກ້ສຳເລັດ ນາແຊງຕັ້ງເປົ້າປູກ 90 ພັນເຮັກຕາ

72

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕັ້ງເປົ້າປູກເຂົ້ານາແຊງໃນລະດູການນີ້ ໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ. ຂະນະດຽວກັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວປະເທດກໍພວມເລັ່ງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ 2019 ເຊິ່ງໃກ້ສຳເລັດແລ້ວ.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2019 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີ 2019 ສໍາເລັດແລ້ວ 597.113 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 77% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງ 778.000 ເຮັກຕາ ( ເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ 108.309 ເຮັກຕາ ) ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຈະໄດ້ພຽງ 2,91 ລ້ານໂຕນ, ສະມັດຖະພາບ ສະເລ່ຍປະມານ 4,3 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.

ບັນຫາທີ່ກະທົບຕໍ່ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໂດຍສະເພາະນາປີແມ່ນບັນຫານໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ແລະ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ.

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ ກປ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕນ. ໃນນີ້, ຜະລິດນາແຊງໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 10 ພັນເຮັກຕາ; ຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 750.000 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 1 ແສນເຮັກຕາ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແສນເຮັກຕາ.

ບົດສະຫຼຸບຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຜະລິດນາແຊງໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ ວຽກງານຊົນລະປະທານກໍຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພ ແລະ ອະນາໄມລະບົບຄອງເໝືອງ, ອະນາໄມເຄື່ອງຈັກສູບນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານ ໄດ້. ພ້ອມນີ້, ວຽກງານແນວພັນກໍໄດ້ຕອບສະໜອງແນວພັນເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ ແລະ ແນວພັນພືດຈັດສົ່ງໃຫ້ເປົ້າໝາຍການຜະລິດລະດູແລ້ງໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ຈໍານວນ 506 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ 6 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄື: ແຂວງຄໍາມ່ວນ 100 ໂຕນ, ສະຫວັນນະເຂດ 123 ໂຕນ, ສາລະວັນ 132 ໂຕນ, ຈໍາປາສັກ 131 ໂຕນ, ເຊກອງ 10 ໂຕນ ແລະ ອັດຕະປື 10 ໂຕນ.

ຂ່າວ: ເອຢິບ