ຈີນໃຊ້ເງິນຕ່າງປະເທດຫຼາຍສະກຸນຫຼຸດການເພິ່ງພາເງິນໂດລາ - Laoedaily

ຈີນໃຊ້ເງິນຕ່າງປະເທດຫຼາຍສະກຸນຫຼຸດການເພິ່ງພາເງິນໂດລາ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າຂອງລະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານຫຼາຍເດືອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກຈະແຍກອອກຈາກກັນໃນທາງການເງິນເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິເຄາະເນັ້ນໜັກໄປທີ່ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການເງິນທຶນສໍາຮອງລະຫວ່າງປະເທດໂດຍທ່າອ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດອັດຕາສ່ວນຂອງສະກຸນເງິນໂດລາໃນຄັງແຮແລ້ວກະຈາຍຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການຖືຄອງເງິນສົດສະກຸນອື່ນໆໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຕາມທີ່ນັກເສດຖະສາດຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການທີ່ອາເມຣິກາເປີດສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນເຮັດໃຫ້ປະເທດນີ້ເດີນໜ້າຢ່າງງຽບໆເພື່ອຫຼຸດການເພິ່ງພາເງິນໂດລາສໍາລັບໄວ້ຖືຄອງເປັນທຶນສໍາຮອງລະຫວ່າງປະເທດໂດຍກະຈາຍການຖືຄອງເງິນສະກຸນອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດການເພິ່ງພາຄວາມສ່ຽງເຊິ່ງເຖິງວ່າຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ແນ່ນອນວ່າຈີນເພີ່ມການຖືຄອງເງິນສະກຸນອື່ນໃດແດ່,ແຕ່ເຊື່ອວ່າອາດຈະເປັນສະກຸນເງິນປອນຂອງອັງກິດ,ເງິນເຢນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເງິນເອີໂຣ.

ເຖິງວ່າໃນຕອນນີ້ເງິນໂດລາຈະມີອັດຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທຶນສໍາຮອງຂອງຈີນຄືປະມານ59%ບັນຫາການຄ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ຈີນເພີ່ມຄວາມໄວໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໄປຖືຄອງເງິນສະກຸນອື່ນແທນ.

ປັດຈຸບັນ,ຈີນກໍາລັງຄ່ອຍໆຫຼຸດການຖືຄອງພັນທະບັດອາເມຣິກາຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ຖືຄອງລາຍໃຫຍ່ອັນດັບ1ຂອງໂລກແຕ່ພໍເຖິງເດືອນ ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ,ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແຊງຈີນເປັນຜູ້ຖືຄອງອັນດັບ;ຫາກຄິດໄລ່ຈາກໄລຍະທີ່ຈີນເຄີຍຖືຄອງສູງສຸດເມື່ອປີ2018ພົບວ່າຈີນຫຼຸດການຖືຄອງລົງ88.000ລ້ານໂດລາຕະຫຼອດ14ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ນອກຈາກຈະຫຼຸດການຖືຄອງເງິນໂດລາແລ້ວ,ຈີນຍັງເຄື່ອນໄຫວຊື້ຄໍາມາເກັບໄວ້ໃນທຶນສໍາຮອງນໍາອີກ;ເຫັນໄດ້ວ່າຈາກເດືອນ ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີການຖືຄອງຄໍາສູງຫຼາຍເປັນຫວັດການຢູ່ທີ່1.957,5ໂຕນ.

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ,ວິທີການໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍຂອງຈີນໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງກໍຄືການສ້າງຊັບສິນໃນຮູບແບບອື່ນທີ່ຮຽກວ່າທຶນສໍາຮອງເງົາດ້ວຍການເພີ່ມການລົງທຶນທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງໃນຕ່າງປະເທດເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນການລົງທຶນຜ່ານບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານຂອງລັດລວມທັງຜ່ານກອງທຶນຕ່າງໆທີ່ຈີນຮ່ວມມືກັບປະເທດນັ້ນໆ.

ທັງນີ້ລັກສະນະຂອງການລົງທຶນກໍມີຕັ້ງແຕ່ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ,ການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມຜ່ານທະນາຄານຂອງລັດໂດຍສະເພາະການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕາມໂຄງການໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຫຼືເສັ້ນທາງສາຍໄໝໃໝ່.

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານເງິນທຶນສໍາຮອງລະຫວ່າງປະເທດຂອງຈີນມີບໍລິເສດເພື່ອການລົງທຶນຕ່າງປະເທດປະກອບມີ ຫົວຊິນໃນສິງກະໂປ,ຫົວໂອວໃນລອນດອນ,ຫົວເມີຍໃນນິວຢອກ ແລະ ຫົວອັນໃນຮົງກົງເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນໃນຮຸ້ນ.ຂະນະທີ່ການລົງທຶນໃນກອງທຶນຕ່າງໆນັ້ນມີກອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຈີນ-ອາຟຣິກາ,ກອງທຶນຮ່ວມມືຈີນ-ແອວເອຊີເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ໂຄງການຕ່າງໆໃນອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະ ແຄຣິບບຽນເປັນຕົ້ນໂດຍຈີນໄດ້ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ມາໂດຍຕະຫຼອດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຕາມການປະເມີນຂອງນັກເສດຖະສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດດັ່ງກ່າວຂອງຈີນທີ່ຮຽກວ່າທຶນສໍາຮອງເງົາມີມູນຄ່າ1,86ພັນຕື້ໂດລາໃນເດືອນ ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ