ອຸດົມໄຊ ທຳລາຍສິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫວງຫ້າມຫຼາຍກວ່າ 100 ກິໂລ

111

ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຈັດພິທີຈູດທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຢຶດໄດ້ຈາກການລົງກວດກາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສາມາດຢຶດຂອງກາງເປັນສິ້ນສ່ວນ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ທີ່ມີການຫຼັກລອບນໍາມາຊຸກເຊື່ອງຂາຍ ຈໍານວນ 111 ກິໂລ ໃນນັ້ນ: ລວມມີສິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫວງຫ້າມ (ບັນຊີ 1) ສັດປ່າຄຸ້ມຄອງ (ບັນຊີ 2) ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກ, ການທໍາລາຍສິ້ນສ່ວນ ແລະ ຊາກສັດປ່າທີ່ຕາຍແລ້ວ; ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ນໍາສັດປ່າທີ່ຢຶດໄດ້ ແລະ ຖືກນໍາໄປຮັກສາບໍາບັດ ໂດຍ FreetheBears ຄືນສູ່ເຂດປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ລວມມີເຫງັນ, ເສືອແມວ, ເຕົ່າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດອື່ນໆ.


ປັດຈຸບັນ, ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດພັນໃນໂລກ ລວມທັງອາໄສຢູ່ໃນລາວເຮົາ ໄດ້ສູນພັນໄປຫຼາຍແລ້ວ ແລະ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ກໍ່ຊ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ ຈາກການລ່າເພື່ອນໍາມາຄ້າ-ຂາຍ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຢຸດຊື້, ຢຸດກິນສັດປ່າ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລ່າ ແລະ ຂາຍຫຼຸດລົງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ວຽກງານການອະນຸຮັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: WWF-Laos