ບາງປັດໄຈຂອງໂລກ ທີ່ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ

126

ເມື່ອກາງເດືອນຕຸລາ 2019 ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກທີ່ຫຼຸດລົງລວມເຖິງ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ສປ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນໃນພາກພື້ນຫຼຸດລົງ ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ. ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າປະເພດນໍ້າມັນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ລວມທັງອັດຕາແລກປ່ຽນ.

ກ່ຽວກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:

ທ່ານ ນາງ ວິກທໍເຣຍ ຄວາ ຄວາ ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າທີ່ກໍາລັງເພີ່ມທະວີນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ ເຖິງວ່າບາງປະເທດຫວັງຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຍ້າຍຖານຜະລິດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໄດ້ໄວໃນໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຄາດວ່າຈະຫົດຕົວລົງຈາກ 6,3% ໃນປີ 2018 ເປັນ 5,8% ໃນປີ 2019, ໃນປີ 2020 ຢູ່ທີ່ 5,7% ແລະ ໃນປີ 2021 ຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ 5,6% ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກ ແລະ ການຜະລິດໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາຫຼຸດລົງ.

ທ່ານ ແອນດຼິວ ເມຊັນ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອາເມຣິກາ ທີ່ຍືດເຍື້ອອາດຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທຶນ ແຕ່ການເຕີບໂຕຫຼຸດລົງໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຂອງ ສປ ຈີນ, ເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຂອງພາກພື້ນຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

ຂະນະທີ່ ບາງປະເທດກໍໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ພ້ອມທັງສະພາບການເງິນໂລກທີ່ປ່ຽນແປງໄວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການກູ້ຢືມສູງຂຶ້ນ, ສ່ວນການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອກໍອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຖ່ວງດຶງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທຶນໃນພາກເອກະຊົນຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງຕົນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການງົບປະມານ ແລະ ໜີ້ສິນ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງທາງດ້ານການຄ້າ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າໃນພາກພື້ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ກວ່າເກົ່າ.

ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ:

ໃນເດືອນສິງຫາ 2019 ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ປະເມີນເສດຖະກິດລາວເຕີບໂຕໃນລະດັບ 6,5%. ໃນນີ້, ນະໂຍບາຍຄຸມເຂັ້ມທາງດ້ານການເງິນຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼຸດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 4,3% ຂອງ ຈີດີພີ ໃນປີ 2019 ຫຼຸດລົງຈາກ 4,4% ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກມີການຄວບຄຸມທາງດ້ານລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ.

ສ່ວນການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນບາດ ແລະ ໂດລາ ກໍຍັງຄົງອ່ອນຄ່າໄປຕາມກົນໄກຂອງຕະຫຼາດ; ຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 2% ເນື່ອງຈາກຕົ້ນປີ 2019 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 1,7% ມາເປັນ 2% ໃນກາງປີນີ້ ເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2019 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ( ADB ) ຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,2% ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງຈາກທີ່ຄາດໄວ້ເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມາຢູ່ທີ່ 6,5%. ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການອ່ອນໂຕລົງໃນເຄິ່ງປີ ລວມທັງການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົ້າມາລາວຫຼຸດລົງ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ: ເຖິງວ່າສົງຄາມການຄ້າຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດຈະບໍ່ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ລາວ ແຕ່ກະທົບຕໍ່ການສະໜອງວັດຖຸດິບທີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ກ່ຽວກັບກັບຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງຂອງສິນຄ້າທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ລະດັບໂລກ ຢູ່ປະມານ 1% – 2% ເທົ່ານັ້ນ ເພາະລາວເຮົາຍັງບໍ່ແມ່ນປະເທດອຸດສາຫະກຳຄືກັບຫຼາຍໆປະເທດ.

ຜູ້ປະກອບການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ທ່ານໜຶ່ງໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນພົບບັນຫາ ເພາະຕ້ອງໄດ້ແບກຫາບຕົ້ນທຶນຫຼາຍ ແຕ່ຂາຍໄດ້ກໍາໄລໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະສະຖານະການຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ສ່ວນຜູ້ນໍາເຂົ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ບອກວ່າ: ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມາຂາຍໃນຕະຫຼາດບ້ານເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ເຖິງຈຸດກຸ້ມທຶນແລ້ວມີກໍາໄລກ່ອນຈຶ່ງນໍາເຂົ້າ ເພາະອັດຕາແລກປ່ຽນໃນລະບົບທະນາຄານກັບຢູ່ຮ້ານທາງນອກແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຢຸດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບາງລາຍການຊົ່ວຄາວ.

ປະຊາຊົນທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ: ບັນຍາກາດການຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າໃນປັດຈຸບັນງຽບເຫງົາ ເພາະເສດຖະກິດບໍ່ດີປານໃດ. ສ່ວນການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຫຼາຍລາຍການຂຶ້ນລາຄາແລ້ວກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດກັບຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປແມ່ນຫຼຸດໂຕນກັນຫຼາຍ.

 

[ ຂ່າວ: ສົມສະຫວິນ ]