ຢາກຮຽນເກັ່ງຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? (ມີຄຳຕອບ) - Laoedaily

ຢາກຮຽນເກັ່ງຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? (ມີຄຳຕອບ)

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆນ້ອງ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫຼື ສຶກສາຢູ່ຕາມສະຖາບັນຕ່າງໆກໍ່ມີຄວາມສົງໃຈຢູ່ຢູ່ໜ້ອຍແມ່ນບໍ? ເຮົາຄວນຮຽນແບບໃດຈຶ່ງຈະຮຽນເກັ່ງ ແລະ ໄດ້ຄະແນນດີ ທັງໆທີ່ວ່າຕົນເອງກໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ເກັ່ງ ຫຼື ເສັງກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຄະແນນດີ. ສະນັ້ນ, ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ມັນກໍ່ມັກຈະກີດຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ນ້ອງໆຢ່າງແນ່ນອນ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ, ນ້ອງໆຄວນຢ້ອນໄປຖາມໂຕເອງ ແລະ ເບິ່ງໂຕເອງຄືນວ່າ ເຮົາຕັ້ງໃຈສໍ່າໃດໃນເວລາຮຽນ, ເຮົາພະຍາຍາມບຸກບືນຕົວເອງຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ແລະ ເຮົາມີການວາງແຜນການຮຽນໂຕເອງແນວໃດແດ່,ຫາກນ້ອງໆທີ່ຍັງສັບສົນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະປະຕິບັດແນວໃດນັ້ນ ມື້ນີ້, ແອັດມິນຈະມາແນະນຳເຄັບລັບດີໆ ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຢາກເປັນນັກຮຽນເກັ່ງມາຝາກດັ່ງນີ້:

 width=

ຕັ້ງໃຈຮຽນ: ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈຟັງສິ່ງທີ່ຄູ-ອາຈານສອນ, ນ້ອງໆກໍຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ແກ້ຂໍ້ບົດສອບເສັງໄດ້ແຖມຍັງຍັງຄະແນນດີອີກດ້ວຍ.
ໝັ່ນແກ້ວຽກບ້ານ: ຖ້າຄູອາຈານເອົາວຽກບ້ານໃຫ້ແລ້ວ, ເວລາກັບບ້ານຕ້ອງແກ້ທັນທີບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍປະລະເລີຍ, ເພາະເຮົາບໍໄດ້ຮຽນແຕ່ວິຊາດຽວ, ແຕ່ເຮົາຮຽນເປັນສິບກວ່າວິຊາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າທຸກວິຊາຕ້ອງມີວຽກບ້ານແນ່ນອນ. ສະນັ້ນ, ໄດ້ວຽກບ້ານວິຊາໃດມາກໍ່ຕ້ອງຟ້າວແກ້ໃຫ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ມີເວລາໄປແກ້ວຽກບ້ານວິຊາອື່ນໆອີກ, ຖ້າຈະທ້ອນໂຮມໄວ້ເຮັດພ້ອມກັນບາດດຽວກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຫຼັບໄດ້ນອນ.

ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ: ການນອນຫຼັບນອກຈາກຈະຊ່ວຍເລື່ອງຂອງຄວາມສວຍງາມແລ້ວ, ການພັກຜ່ອນຍັງເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງການຮຽນໜັງສືໃຫ້ເກັ່ງອີກດ້ວຍ, ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍເຮົາຈະມີພະລັງໃນການຮຽນໜັງສື, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວບໍແມ່ນແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທີ່ຕ້ອງການພັກຜ່ອນສະໝອງຂອງເຮົາກໍຕ້ອງການພັກຜ່ອນເຊັ່ນກັນ, ຖ້າເຮົາຍາກນອນ ຫຼື ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນພຽງພໍ ຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈຳ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສະມາທິ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆກໍ່ຈະຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງມີຜົນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການຮຽນໜັງສື.

 width=

ຮຽນຮູ້ວິທີການສອນຂອງຄູແຕ່ລະຄົນ: ເພາະວ່າຄູ-ອາຈານແຕ່ລະຄົນຈະມີວິທີການສອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ຄູບາງຄົນມັກໃຫ້ນັກຮຽນລະດົມສະໝອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ ແລ້ວໃຫ້ຕົວແທນກຸ່ມຂຶ້ນມາສະເໜີ, ຄູອີກຄົນມັກເອີ້ນຕອບຄຳຖາມໃນຫ້ອງຮຽນ. ຖ້າເຮົາຈັບວິທີການສອນຂອງແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຮົາກໍ່ຈະມີວິທີກຽມຕົວກ່ອນຮອດຊົ່ວໂມງຮຽນ, ຖ້າຄູຄົນນີ້ມັກໃຫ້ລະດົມສະໝອງກັບໝູ່ເພື່ອນໃນກຸ່ມ, ເຮົາກໍ່ສາມາດກຽມຕົວໄດ້ໂດຍອ່ານເນື້ອໃນບົດຮຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄວນຫາຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນວິຊາມາເພີ່ມເຕີມ, ເພື່ອເວລາຄົ້ນຄວ້າຖົກຖຽງກັນໃຫ້ຕົກແຕກກັນໃນກຸ່ມ ເຮົາຈະໄດ້ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໆໄປບອກເລົ່າໃຫ້ໝູ່ໄດ້ຮັບຮູ້.

 width=

ຊ່ວຍກັນສອນ: ວິຊາໃດທີ່ຍາກໃຫ້ລອງລວມຕົວກັບໝູ່ປະມານ 4-5 ຄົນ, ມາຊ່ວຍກັນສອນຊ່ວຍກັນອະທິບາຍເຮົາບໍເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດກໍໃຫ້ໝູ່ຊ່ວຍອະທິບາຍທັງມ່ວນ ແລະ ໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາ, ກຳນົດເວລາໃຫ້ຕົວເອງ ເວາໃດຫຼິ້ນ ແລະ ເວລາໃດຮຽນໜັງສື.
ອ່ານໜັງສືກ່ອນສອບເສັງ: ຖ້າເຮົາໄດ້ອ່ານ ແລະ ສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນກ່ອນໄປສອບເສັງຍ່າງໜ້ອຍ 2 ຮອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາແກ້ຂໍ້ສອບເສັງໄດ້, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນອາດມີວິທີການອ່ານໜັງສືແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນມັກອ່ານໄປຟັງເພງໄປ ຫຼື ບາງຄົນມັກອ່ານແລ້ວຂຽນສະຫຼຸບຫຍໍ້, ລອງຄົ້ນຫາວິທີຂອງຕົນເອງໃຫ້ພົບຈະໄດ້ເຮັບປີກັບການອ່ານໜັງສື.

 width=

ຖ້າບໍເຂົ້າໃຈໃຫ້ຖາມ: ຂໍ້ນີ້ຜູ້ຂຽນລອງມາດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວຕອນຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຮຽນວິຊາພາສາອັງກິດ ແຕ່ຄູສອນບ່ອນໃດແລ້ວບໍເຂົ້າໃຈກໍຈະເກັບໄວ້ໄປຖາມຄູຕອນທ້າຍຊົ່ວໂມງຮຽນຄູຍິນດີທີ່ຈະອະທິບາຍຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງນ້ອງໆຟັງຢູ່ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຖ້ານ້ອງໆບໍ່ເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດຕ້ອງຖາມໂລດ.
ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ: ໂດຍສ່ວນຕົວຈະຕັ້ງເປົ້າເກຣດທີ່ຍາກໄດ້ໄວ້ໃນໃຈເພື່ອຊ່ວຍເປັນແຮງຍູ້ໃນການຮຽນເຊັ່ນ: ພາກຮຽນທີ1 ໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 3,20, ພາກຮຽນທີ 2 ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ 3.50 ຂຶ້ນໄປ, ເຖິງເວລາເຮົາອາດຈະໄດ້ຄະແນນບໍ່ຮອດ 3.50 ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ຈະບໍຕ່ຳກວ່າ 3.20 ຄະແນນ.

 width=

ອາຫານເຊົ້າທີ່ສຳຄັນ: ເຄັບລັບຂໍ້ນີ້, ນ້ອງໆຕ້ອງກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ຖ້າບໍ່ກິນເຂົ້າຈະຮຽນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ, ສະນັ້ນ, ບັນດານ້ອງໆຄົນໃດທີ່ບໍ່ມັກກິນເຂົ້າເຊົ້າລອງຫັນມາກິນລອງເບິ່ງ ເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮຽນຊ່ວງຕອນເຊົ້າເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຮຽນເພີ່ມພິເສດ: ວິຊາໃດທີ່ຍາກແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນເປັນພິເສດນ້ອງໆສາມາດຮຽນເພີ່ມພິເສດຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ເພາະວ່າການຮຽນເພີ່ມນອກຈາກຈະໄດ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດແລ້ວ ນ້ອງໆຈະໄດ້ໝູ່ເພີ່ມເຕີມຕາມສະຖາບັນແຫ່ງຕ່າງໆນຳອີກ.

 width=

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ