ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບດ້ານກະສິກຳມີວຽກເຮັດເກືອບທັງໝົດ

201

ນັກສຶກສາທີ່ມາຮຽນໃນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກພືດປອດສານພິດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ. ເມື່ອຮຽນຈົບໄປສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳ ເກືອບ 100%, ທັງການເຮັດວຽກນຳພາກລັດ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ ລວມທັງປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ຮຽນຈົບກໍສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳເກືອບ 100%.

ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກທີ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນ 3 ຂະແໜງຫຼັກ ເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຂະແໜງສັດຕະວະແພດ, ກົນຈັກກະສິກຳ ແລະ ແປງລົດຈັກ. ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ໄດ້ປັບປຸບຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຂອງບັນດາພະນັກງານ, ຄູ – ອາຈານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ຮົງກາຣີ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ໃຫ້ຄູ – ອາຈານແຕ່ງບົດສອນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນໃຫ້ເໝາະກັບການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປະເທດລາວເຮົາ. ນອກນັ້ນ, ການຮຽນ – ການສອນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70% ແລະ ຮຽນທິດສະດີ 30%, ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີ ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສົກປີ 2019 – 2020 ນີ້ມີຈຳນວນນັກຮຽນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກປີຜ່ານມາ 224 ຄົນ ແລະ ໃນປີນີ້ແມ່ນ 300 ກວ່າຄົນ.

ນັກສຶກສາທີ່ມາຮຽນໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກພືດປອດສານພິດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ, ເພາະສັງຄົມລາວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢຶດຖືອາຊີບກະສິກຳເປັນຫຼັກ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອຈົບໄປສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍຄືນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປພັດທະນາຄອບຄົວຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບທີ່ດີໃນສັງຄົມ.

ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະວົງ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ຍັງມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 6 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງນັກສຶກສາທີ່ມາຮຽນໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ. ນອກນັ້ນ, ເມື່ອຮຽນຈົບໄປສາມາດມີວຽກເຮັດງານທຳ ເກືອບ 100%, ນອກຈາກເຮັດວຽກນຳພາກລັດ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ ລວມທັງປະກອບທຸລະກິດສ່ວນຕົວປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

( ຂ່າວ: ກາວຊົ່ງ; ຮູບ: ວິລະສັກ )