ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຍັງບໍ່ເຖິງ 50%

181

ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃນ ສປປ ລາວ ມີພຽງ 45% ສ່ວນແມ່ທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມທັນທີເມື່ອເກີດມີພຽງ 50% ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພຊະນາການ ( SUN CSA ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈັດສັບປະດາສາກົນແຫ່ງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ 2019 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ສາມາດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ” ໃນທຸກໆປີລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 7 ສິງຫາ ໃນທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມ ລາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ທ່ານ ນາງ ດຣ. ຈັນສີ ພິມພະຈັນ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ( ສສສຄ ), ທ່ານ ນາງ ເຄລີ່    ຄໍາພູໄຊ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບປະຈໍາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ບັນດາຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນອັນເລິກເຊິ່ງ ເພາະເປັນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ສັບປະດາສາກົນແຫ່ງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ ລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 7 ສິງຫາຂອງທຸກໆປີໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃຫ້ຟົດຟື້ນທົ່ວໂລກ ໃນປີນີ້ແມ່ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ສາມາດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ” ເພາະພໍ່ແມ່ເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢ່າງດຽວ.

ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດຕົວຊີ້ວັດດັດຊະນີແຫ່ງຊາດ ( LSIS II ) ໃນປີ 2017 ພົບວ່າ: ອັດຕາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍ່າຢູ່ທີ່ 45% ແລະ ມີພຽງ 50% ຂອງແມ່ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ທັນທີຫຼັງເກີດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່ານົມຜົງ ຫຼື ນົມປຸງແຕ່ງຕ່າງໆ ສໍາລັບເດັກແມ່ນບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍເທົ່ານົມແມ່ ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເດັກເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ໃຫ້ໄດ້ 50% ໃນປີ 2025. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຂະບວນການສາກົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນປີ 2011 ເພື່ອເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກອ່ອນ.

ທ່ານ ນາງ ເຄລີ່ ຄໍາພູໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນໍ້ານົມແມ່ແມ່ນອາຫານທີ່ດີເລີດສໍາລັບເດັກ ມີຄຸນປະໂຫຍດມະຫາສານເຮັດໃຫ້ເດັກສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີໂພຊະນາການທີ່ດີ, ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ. ນອກຈາກນີ້, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຈາກການເລືອດໄຫຼຫຼັງເກີດລູກ, ພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ມະເຮັງຮວຍໄຂ່.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃໝ່ໆຈາກວາລະສານຄົ້ນຄວ້າ LANCET ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ໄດ້ເຖິງ 20% ລວມທັງເດັກຈະມີນໍ້າໜັກ ແລະ ລວງສູງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຕາມອາຍຸຂອງເດັກ ( ບໍ່ເຕ້ຍ ແລະ ບໍ່ຈ່ອຍ ).

[ ຂ່າວ: ທິບອຸສາ ]