ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆຈາກ ທລຍ 53 ລ້ານກີບກ້າວເປັນ 65 ລ້ານພາຍໃນ 2 ປີ - Laoedaily

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆຈາກ ທລຍ 53 ລ້ານກີບກ້າວເປັນ 65 ລ້ານພາຍໃນ 2 ປີ

ທລຍ ເປັນກອງທຶນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ຍາກຈົນໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກ້າວໄປສູ່ການພົ້ນທຸກໃນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງບ້ານຕາຍົງກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກກອງທຶນຂອງ ທລຍ ດ້ວຍການສະໜອງທຶນລ້ຽງສັດເປັນຈຸດລິເລີ່ມຈາກເງິນ 53 ລ້ານກີບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງຜ່ານໄປ 2 ປີໄດ້ເກີດດອກອອກຜົນເປັນ 65 ລ້ານ ຖືເປັນກ້າວທໍາອິດທີ່ຈະແຕກໜໍ່ຈໍ່ແນວຕໍ່ໄປ.

 

 

ບ້ານ ຕາຍົງ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມຕາແບງ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເປັນບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ ມີຈໍານວນ 47 ຄົວເຮືອນ, ທຸກທີ່ສຸດ 7 ຄົວເຮືອນ, ທຸກ 5 ຄົວເຮືອນ, ທຸກປານກາງ 27 ຄົວເຮືອນ, ບໍ່ທຸກ 8 ຄົວເຮືອນ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 359 ຄົນ, ຍິງ 192 ຄົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ທລຍ ຫຼາຍໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ.

 

 

ໃນປີ 2016 ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ກຊກ) ທັງໝົດ 6 ກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໝູນວຽນຈາກ ທລຍ ທັງໝົດຈໍານວນ 53.600.000 ກີບ ເຊິ່ງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ສາມະຊິກແຕ່ລະຄົນ ຜູ້ລະ 500.000 – 1.000.000 ກີບ ໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນນໍາເອົາໄປລົງທຶນລ້ຽງສັດເປັນຕົ້ນ: ລ້ຽງໄກ່, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງແບ້ ແລະ ລ້ຽງໝູ ໃນນັ້ນ ມີສາມະຊິກກຸ່ມ ກຊກ ລ້ຽງໄກ່ 30 ຄົນ, ລ້ຽງໝູ 12 ຄົນ, ລ້ຽງແບ້ 29 ຄົນ.

 

 

ປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການລົງທຶນຈາກການລ້ຽງສັດທັງໝົດ 65.410.000 ກີບ ຄື: ຂາຍໄກ່ໄດ້ທັງໝົດ 14.650.000 ກີບ, ຂາຍໝູໄດ້ 26.410.000 ກີບ, ຂາຍແບ້ໄດ້ທັງໝົດ 24.350.000 ກີບ.

ທີ່ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ ບ້ານດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບໄດ້ທັງໝົດ 7 ຄອບຄົວ, ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວຕົວແບບ ພວກເຂົາສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຮັກສາສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສາມາດສັກຢາກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດສັດດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຝືກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແນະນໍາເວລາມີບັນຫາເທົ່ານັ້ນ.

 

 

ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວຍ້ອນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ກຊກ ໃນກຸ່ມໜຶ່ງຈະປະກອບມີສະມາຊິກ 8-12 ຄົນ, ມີແບບແຜນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມຢ່າງເປັນລະບົບ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ສະມາຊິກພົບພໍ້ຮ່ວມກັນ ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ. ນອກນັ້ນ, ສະມາຊິກກຸ່ມ ກຊກ ຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການເຮັດອາຫານໝັກ ສໍາລັບລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ດ້ານເຕັກນິກການປູກ ການລ້ຽງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົ້ນ ໄດ້ຮັບການທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າຜະລິດແນວພັນສັດປີກໜອງແຕ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນອກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຕະຫຼາດເພື່ອຂາຍສັດລ້ຽງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

 

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ