ນາຍົກປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຄວບຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

63

ໃນທີ່ສຸດປະເທດໄທ ກໍໄດ້ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃຫມ່ທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍືດເຍື້ອ ແລະ ແກ່ຍາວມາດົນກວ່າ 3 ເດືອນ.

ໂດຍມາໃນວັນທີ10 ກໍລະກົດ 2019 ເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ກໍໄດ້ມີຣາຊໂອງການໂປຣເກົ້າແຕ່ງຕັ້ງ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມຄວບຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ສ່ວນຮອງນາຍົກປະກອບດ້ວຍ 5 ທ່ານຄື: ທ່ານ ປະວິດ ວົງສຸວັນ, ທ່ານ ສົມຄິດ ຈາຕຸສິພິທັກ, ທ່ານ ວິສະນຸ ເຄືອງາມ, ທ່ານຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ ຄວບຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພານິດ, ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ ຄວບຕຳແໜ່ງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.