ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

95

ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ແຫ່ງທຳອິດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ທ່ານາແລ້ງ ເພື່ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ແມ່ນຢຳ ຄາດວ່າຈະນຳໃຊ້ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນທົ່ວໄປ, ສະໜາມບິນໃນທົ່ວປະເທດ.

ພິທີການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ( LNSW ) ທີ່ສາງຊີວາຍ ທ່ານາແລ້ງ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວົງຄຳແຫງ ວົງທະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ເປັນການປັບປຸງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄປພ້ອມກັນ ( Lao National Single Window LNSW ) ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄປພ້ອມກັນ ( Lao National Single Window LNSW ) ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ລະບົບການບໍລິການຂອງລັດແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄວາມປອດໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ລະບົບ LNSW ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະບວນການຂົນສົ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານການປ້ອນຂໍ້ມູນລົງໄວ້ໃນຈຸດດຽວ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ, ລະບົບຈະເລີ່ມຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະຢູ່ດ່ານພາສີທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນບ່ອນທຳອິດ. ແນວໃດກໍດີ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ການນຳໃຊ້ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນວຽກງງານທາງການຄ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມທຸກການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ທ່ານ ວົງຄຳແຫງ ວົງທະຈັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວກໍໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ອາຕົສ ( ATOS ) ທີ່ເປັນບໍລິສັດພັດທະນາລະບົບໄອທີທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານລະດັບສາກົນເປັນຢ່າງດີ; ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 4 ໂມດູນ ຄື: ໂມດູນການລົງທະບຽນ, ການຂໍໃບອະນຸຍາດ, ໃບກຳກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂມດູນການອອກໃບບິນ.

ນອກຈາກຈະໄດ້ດຳເນີນການປ້ອນຂໍ້ມູນເອົາໄວ້ບ່ອນດຽວແລ້ວ, ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າພາສີ – ອາກອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ຈຸດດຽວເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າພາສີ – ອາກອນນີ້ຈະໄດ້ໄປດໍາເນີນການຢູ່ທະນາຄານຮ່ວມໂຄງການ ຫຼື ຜ່ານລະບົບການຊຳລະເງິນແບບອອນລາຍຂອງທະນາຄານຮ່ວມໂຄງການທີ່ພັດທະນາ ໂດຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ລະບົບຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທຸກປະເພດ ແລະ ຈະໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວອາຊຽນກ່ອນທ້າຍປີ 2019 ນີ້.

ມາເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການລົງທະບຽນຜູ້ນຳໃຊ້ພາກເອກະຊົນແລ້ວ 186 ລະຫັດ ແລະ ພາກລັດ 298 ລະຫັດ, ລວມຜູ້ນຳໃຊ້ພາກເອກະຊົນ 37 ບໍລິສັດນຳເຂົ້າ, ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ເຮົາໄດ້ມີສູນການຊ່ວຍເຫຼືອການນຳໃຊ້ລະບົບຜ່ານອີເມລ, ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການເຂົ້າສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ຢູ່ທີ່ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ( LNSW ) ທີ່ສາງຊີວາຍ ທ່ານາແລ້ງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

( ຂ່າວ: ສຸລິນ, ຮູບ: ວຽງຈັນທາມ )