ສຳມະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການຮັບຮອງລະບົບ

72

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນ ພາເລດ, ສູນຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການຮັບຮອງລະບົບ ເນື່ອງໃນວັນການຮັບຮອງລະບົບສາກົນ ປະຈຳປີ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ພຸດທະສັກ   ວິຈິດຕຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສຳມະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການຮັບຮອງລະບົບ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໃໝ່ທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ກັບທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ກຳລັງໄດ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈຈາກຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕຣາ ກ່າວບາງຕອນວ່າ: ວຽກງານການຮັບຮອງລະບົບ ນັບມື້ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ເປັນເສົາຄ້ຳໜຶ່ງໃນວຽກງານການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານທາງດ້ານການຄ້າອີກດ້ວຍ ເມື່ອເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ສູນຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ( PTB ) ມາເປັນວິທະຍາກອນໃນການສ້າງ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວຽກງານຮັບຮອງລະບົບ ແລະ ຖືເປັນວາລະໂອກາດສຳຄັນໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຮັບຮອງລະບົບສາກົນ ປະຈຳປີ 2019 ໄປພ້ອມກັນ.

ໃນປີ 2019 ນີ້ທາງອົງການຮັບຮອງສາກົນໄດ້ອອກຄຳຂວັນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມວຽກງານການຮັບຮອງລະບົບວ່າ “ ການຮັບຮອງລະບົບເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ” ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການຮັບຮອງຕໍ່ກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ  ໂດຍນໍາໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານ, ການວັດແທກ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ອມາເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແນໃສຮັບປະກັນສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ດ້ານຄວາມປອດໄພນັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຈົນເຖິງການສົ່ງອອກ ຮັບໄດ້ວ່າເປັນການຮັບປະກັນ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ Hans Peter Ischi ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ( PTB ), ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ພະນັກງານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.