ນັກສິລະປິນຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າ

31

ລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 8 ມິຖຸນາ 2019 ນັກສິລະປິນຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດານັກສຶກສາ ແລະ ນັກອອກແບບ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ “ ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າໂດຍຜ່ານງານສິລະປະ ”, ໄດ້ຮ່ວມກັບຫໍສະໝຸດຫຼວງພະບາງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບໃນການຈັດໂຄງການນີ້ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສູນອາເມຣິກາ American Corner.

ທ່ານ ເບັນຈາມີນ ນັກສິລະປິນ ຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກສິລະປະເກືອບ 40 ຄົນ ລວມທັງນັກສຶກສາ, ສ້າງສີມື ເພື່ອທີ່ຈະຜະລິດງານສິລະປະເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງບັນດາສັດປ່າທີ່ປະເຊີນກັບການສູນພັນອັນເນື່ອງມາຈາກການລ່າສັດເກີນຂອບເຂດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ.

ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ການຄ້າສັດປ່າຖືເປັນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມຜາສຸກຂອງເສດຖະກິດ, ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ຄວາມພະຍາຍາມອະນຸຮັກແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດນໍາອີກ, ສປປ ລາວ ຖືເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງອັນເນື່ອງຈາກວ່າມີການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາປະເພດສັດ ເຊັ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ, ລິ່ນ, ໝີດວງອາທິດ, ເມີຍ, ເສືອດາວ ແລະ ເຕົ່າ.

ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ໂດຍການຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນການຮັບມືຕໍ່ກັບບັນຫານີ້.

ການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບສັງຄົມຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນວຽກງານການປ້ອງກັນ, ໂຄງການສິລະປະແບບນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ.

ທ່ານ ນາງ ເບັນຈາມີນ ກ່າວວ່າ: ໃນນາມທີ່ຂ້ອຍເປັນນັກອອກແບບ ແລະ ສິລະປິນ ຂ້ອຍຫວັງວ່າຜົນງານຂອງຂ້ອຍຈະສາມາດສ້າງຈິດສຳນຶກມາສູ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຂ້ອຍຍັງຫວັງອີກວ່າ ເວລາມວນຊົນໄດ້ເຫັນເຄື່ອງປະດັບເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດມີແຮງບັນດານໃຈຈາກໂຄງການນີ້ ແລະ ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ.