ໃຜທີ່ກຳລັງທໍ້ຄວນອ່ານ ໃຊ້ຊີວິດແບບໃດໃນຕອນທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈ

106

ເຄີຍຕັ້ງຄໍາຖາມກັບໂຕເອງບໍ່ວ່າ ເຮົາເກີດມາເພື່ອຫຍັງ, ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ອະນາຄົດຈະເປັນແບບໃດ ເມື່ອພົບບັນຫາສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາບໍ່ແນ່ບໍ່ນອນ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຈາກໄປມື້ໃດ ໃນຕອນທີ່ເຮົາຍັງມີລົມຫາຍໃຈ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ກໍຄວນຄິດດີ ເຮັດດີ ຫາສິ່ງດີໆເຂົ້າມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ດັ່ງ 21 ຂໍ້ຄິດຕໍ່ໄປນີ້:

1 ໃນແຕ່ລະປີ ຈົ່ງເຮັດຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພາະໃນແຕ່ລະມື້ຊີວິດເຮົາກໍາລົງສັ້ນລົງໆ.
2 ການຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ບໍ່ແມ່ນການຢຸດເຮັດໃນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ ແຕ່ມັນຄືການຢຸດຄວາມທຸກ, ອຸກໃຈ ກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ.
3 ບໍ່ຄວນຄິດໃນແງ່ລົບທຸກຢ່າງ ທີ່ມັນຈະທໍາຮ້າຍເຮົາ ແລະ ຄົນອື່ນ ແລະ ໃນແງ່ບວກເຂົ້າໄວ້ ແລ້ວສິ່ງດີໆຈະເກີດກັບເຮົາ ກ່ອນຄົນອື່ນສະເໝີ.
4 ຢຸດຕໍານິ ວິຈານຄົນອື່ນ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ ຈິດໃຈເຮົາຕໍ່າລົງນັບມື້.
5 ຖ້າບໍ່ມີຄົນມາເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຽດ, ອາລົມບໍ່ດີ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າລະດັບຈິດເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ຖ້າບໍ່ມີໃຜມາເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກໃຈ ເຮົາກໍຈະບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າໂຕເອງມີຫຍັງແດ່ ທີ່ຕ້ອງພັດທະນາ.

6 ບໍ່ວ່າ ພາຍນອກເຮົາ ຈະຢູ່ກັບຄົນຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ພາຍໃນເຮົາຢູ່ກັບໂຕເຮົາເອງສະເໝີ ຈົ່ງຫາວິທີ ຮັກຕົວເອງໃຫ້ພໍ້ ເພາະບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢູ່ກັບເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດທໍ່ໂຕເຮົາເອງ.
7 ການຝຶກຈິດ ແລະ ພັດທະນາໂຕເອງ ອາດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ພົ້ນທຸກຕະຫຼອດ ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນທຸກໜ້ອຍລົງ.
8 ການແກ້ກໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການແກ້ໄຂ ຄວາມຄິດ ຄໍາເວົ້າ ແລະ ການກະທໍາ ຂອງຕົນເອງ.
9 ຄວາມດີໜ້ອຍໆ ແຕ່ເຮັດໄປດົນໆ ສຸດທ້າຍອາດສ້າງເປັນປະຕິຫານໃນຊີວິດ.
10 ໄປໄວເທົ່າໃດ ກໍຮອດໄວເທົ່ານັ້ນ ປ່ອຍວາງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ ກໍສຸກໄດ້ໄວເທົ່ານັ້ນ.

11 ຈື່ໄວ້ວ່າ ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ທັງມວນ ບໍ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ ເພື່ອມອບຄໍາສາບ ແຕ່ມັນຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາເພື່ອເປັນຄໍາສອນ ແລະ ບົດຮຽນໃຫ້ເຮົາ.
12 ບາດກ້າວທໍາອິດຂອງການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງ ຜູ້ຕື່ນ ຄືການຢຸດ ຫຍຸ້ງວຸ້ນວາຍເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ ແລ້ວຫັນມາສົນໃຈ ຕົນເອງດີກວ່າ.
13 ຄວາມທຸກທັງໝົດໃນຊີວິດ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຄິດກ່ຽວກັບເຮົາ ແຕ່ມັນເກີດຈາກ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດວ່າ ຄົນອື່ນຄິດກ່ຽວກັບເຮົາ.
14 ຕ້ອງຂອບໃຈຄົນທີ່ເຮັດບໍ່ດີກັບເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ອັນໃດຄວນເຮັດ ອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ.
15 ບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກໜັກໜາສາຫັດເທົ່າໃດ ທາງອອກກໍບໍ່ເຄີຍຢູ່ໄກໄປກວ່າໃຈຂອງເຮົາ.

16 ຊັງເຂົາໄປເຮົາກໍທຸກ ເມດຕາເຂົາເຮົາກໍຈະສຸກໃຈ
17 ຄົນເຮົາແອບຍ່າງຈົນເກັ່ງໄດ້ ແບບໃດ ເຮົາກໍສາມາດເຝິກໃຈເຮົາໃຫ້ເປັນສຸກໄດ້ຄືກັນ.
18 ຄວາມຕາຍເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ການໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄຸນຄ່າ ເປັນເລື່ອງໜ້າ ອັດສະຈັນຫຼາຍກວ່າ.
19 ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງໃຫ້ດີວ່າສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະມື້ ອາດບໍ່ແມ່ນ ພຶດຕິກໍາ ຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ມັນມາຈາກ ຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງ.

20 ຢ່າໄປຖືໂທດຄຽດຊັງຄົນທີ່ບໍ່ຄວນ ຢ່າໄປຄິດນໍາອາດີດ, ໂຊກຊະຕາຂອງເຮົາຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາຂີດຂຽນ ກໍານົດຊີວິດເຮົາ ແລະ ຢ່າໃສ່ໃຈກັບຄໍາເວົ້າຂອງຄົນຫຼາຍ.
21 ຫາກເຈົ້າຄິດວ່າຕົນເອງມີຄ່າ ເພາະມີເງິນ ມື້ໃດທີ່ເງິນໝົດຄຸນຄ່າຂອງເຈົາກໍໝົດ ຫາກເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າມີຄ່າ ເພາະໜ້າຕາດີ ມື້ໃດທີ່ທ່ານເຖົ້າແກ່ລົງ ຄຸນຄ່າເຈົ້າກໍຈະໝົດ ແຕ່ຖ້າເຮົາຮູ້ຄຸນວ່າຕົນເອງມີຄ່າ ເພາະເປັນຄົນດີ ເຈົ້າກໍຈະມີຄ່າໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.