ການຟື້ນຟູປ່າໃກ້ບັນລຸເປົ້າ ແຕ່ ສສຊ ຫ່ວງຕົວເລກອາດຜິດດ່ຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ

43

ມາຮອດປັດຈຸບັນເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ກວມເອົາ 67,2%. ໃນນັ້ນ, ປະກອບມີປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ກວມເອົາ 15,4 ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ; ສ່ວນການປູກປ່າບັນລຸ 4 ແສນກວ່າເຮັກຕາ, ຂະນະທີ່ ສສຊ ເປັນຫ່ວງ ຮອດປີ 2020 ການປົກຫຸ້ມຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນຄື 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍພື້ນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນພູໂປກໂລ້ນ, ສ່ວນການປູກໄມ້ມີອັດຕາລອດເຫຼືອໜ້ອຍ.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກະຊວງ ກປ ) ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 014/ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2016 ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈາກໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ – ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຈາກພັນທະໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ມີ 8 ໂຄງການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ໄປພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເຊິ່ງຜູ້ພັດທະນາແຕ່ລະໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າພັນທະ ສໍາລັບການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານໂຄງການ ຈໍານວນທັງໝົດ 12.110.885 ໂດລາ. ໃນນັ້ນ, ຮ່ວງທີ່ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກໄມ້ທົດແທນດ້ວຍຕົນເອງ ຈຳນວນ 9,7 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ຮ່ວງທີ່ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຳນວນ 2,4 ລ້ານກວ່າໂດລາ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວມີພຽງ 1 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ, ບາງໂຄງການກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບາງໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນສາມາດກຳນົດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດຕາມ 3 ປະເພດ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 15.429.230 ເຮັກຕາ, ຖ້າລວມເນື້ອທີ່ປ່າປູກທີ່ມີຈຳນວນ 486.600 ເຮັກຕາ ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.915.830 ເຮັກຕາ ຫຼື ປະມານ 67,2% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ທຽບໃສ່ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ເລກທີ 026/ຄບສພ ກໍຄືມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 098/ສພຊ ທີ່ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ປະມານ 16.500.000 ເຮັກຕາ ເຫັນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ກໍານົດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ເພີ່ມຕື່ມ 2,8% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ປະມານ 584.170 ເຮັກຕາ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃນຕົວຈິງໄດ້ສຸມໃສ່ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.227.000 ເຮັກຕາ ແລະ ການປູກໄມ້ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 486.600 ເຮັກຕາ, ໃນຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາມດໍາລັດເລກທີ 38/ນຍ ລົງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2005 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການສະໜອງງົບປະມານເຂົ້າກອງທຶນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ ຍ້ອນການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງກອງທຶນ ເຊິ່ງຜ່ານມາເກັບໄດ້ຕົວຈິງພຽງແຕ່ແຫຼ່ງດຽວ ຄືຄ່າພັນທະປູກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທົດແທນທີ່ນອນຢູ່ໃນ 7 ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງກອງທຶນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ກອງທຶນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ມີຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ( ສສຊ ) ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ ເຂດ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເປົ້າໝາຍການຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປູກປ່າ ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອພວກເຮົາເດີນທາງດ້ວຍຍົນ ເມື່ອແນມລົງມາຈະເຫັນຫຼາຍພື້ນທີ່ເປັນພູໂປກໂລ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດເມື່ອລົງຈາກລົດແລ້ວຍ່າງອອກຈາກທາງກໍເປົ່າແປນ ຫຼື ຫາກມີປ່າກໍເປັນປ່າເລົ່າອ່ອນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຕົວເລກທີ່ລາຍງານອາດຈະຜິດດ່ຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ສ່ວນນະໂຍບາຍອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນກໍຄວນຢຸດຕິ ເນື່ອງຈາກວ່າອາດຈະເກີດການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໄດ້.