ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ

114

ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ

 

 

ສະບັບກ່ອນໄດ້ຂຽນເຖິງການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງ ທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບາງປາກົດການທີ່ສະແດງອອກໃນຕົວບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ.

ສະບັບນີ້ຈະເວົ້າເຖິງການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ – ລັດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານບັນດາປາກົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບໂຄງການດຳເນີນງານການເມືອງ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ມະຕິ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ, ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເທິງອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່, ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວົງຄະນາຍາດ.
  2. ປະຕິບັດຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກບໍ່ເຂັ້ມງວດ, ສະແດງອອກຈະແຈ້ງທີ່ສຸດແມ່ນການປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກການນຳພາກົມກອງ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໃນບັນຫາການສົນທະນາຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ຫຼື ລົງຄະແນນຕັດສິນບັນດາບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກອງ, ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ. 
  3. ບາງອົງຄະນະພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເມື່ອມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແຍກໂຕຍຸບເລີກ, ທ້ອນໂຮມ ຫຼື ຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕ່ກົມກອງລວມໝູ່ກໍຍັງຈົງໃຈອອກມະຕິ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສິດອຳນາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
  4. ມີອົງຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຊຸດໃໝ່ຮູ້ວ່າຊຸດກ່ອນໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ທັນເໝາະສົມກໍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປັບປຸງ ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ທັນເວລາ ແຕ່ເຮັດຜິດຊໍ້າອີກ, ມີບາງກໍລະນີຄະນະພັກຂັ້ນເທິງເຫັນວ່າຂັ້ນລຸ່ມໃຊ້ແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ຜິດພາດກໍບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຢ້ານເປັນຈຸດອ່ອນ ປ່ອຍໃຫ້ແກ່ຍາວຜ່ານຫຼາຍສະໄໝສົ່ງຜົນຢ້ອນຫຼັງຢ່າງຮ້າຍແຮງສ້າງຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນໃນສັງຄົມພາໄປເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມກ້ອນ – ພັກພວກກາຍເປັນຈຸດອ່ອນໃຫ້ສັງຄົມກ່າວຂານ. 
  5. ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຂາດຄວາມຕື່ນຕົວສຳຫຼວດຕົນເອງ, ຕຳໜິຕິຕຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມໝູ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ເມື່ອເຫັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກໍບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຈົ່ງຈຽມກັນ, ປົກປິດການລະເມີດຂອງສະມາຊິກໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ, ຢ້ານເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຂັ້ນເທິງຈຶ່ງບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ລາຍງານແບບດອກໄມ້.
  6. ລວມໝູ່ອົງຄະນະພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວສະແດງອອກໃນການປະກາດໃຊ້ບັນດາມະຕິ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ຕາມທິດ “ ຂັ້ນເທິງວາງນະໂຍບາຍອອກ ຂັ້ນລຸ່ມມີນະໂຍບາຍຮັບມື ”.
  7. ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດອຳນາດ, ຖານະບົດບາດຂອງອົງຄະນະພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດກົງກັນຂ້າມ ຫຼື ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການບໍລິຫານອອກເອົາເອງ, ເອກະສານບໍ່ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດ ແນໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່. 
  8. ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດໃນຕົວຈິງແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະລິມານໃນລະດັບໃດໜຶ່ງແລ້ວກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບຢ່າງແນບນຽນ, ມິດຊິດອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາອັນຍາວ ຫຼື ສັ້ນ, ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍທັນທີ, ປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້.

ບົດຮຽນຈາກການພັງທະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກ ເປັນຫຼັກຖານພະຍານຕົວຈິງຂອງປາກົດການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ, ສະມາຊິກພັກ ພາໄປເຖິງການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຈາກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະລັດ, ແຕ່ລະປະເທດ, ແຕ່ລະຊົນຊາດ, ກ້າວໄປເຖິງການຍື່ນມືເຂົ້າມາຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກຢູ່ທາງນອກຂອງຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ເພື່ອເປົ້າໝາຍມ້າງເພທຳລາຍທາງດ້ານການເມືອງ – ແນວຄິດ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳສັງຄົມແລ້ວເຖິງທີ່ສຸດລະບອບກໍຖືກພັງທະລາຍ.

ຂໍສະເໜີເປັນການແລກປ່ຽນ.

 

[ ທິດດີ ]