ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ເປີດຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນໃນມື້ນີ້

961

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ສໍາເລັດການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍຫຸ້ນໃຫ້ກັບມວນຊົນຄັ້ງທໍາອິດ ( IPO ) ຈໍານວນ 63.998.700 ຫຸ້ນ ໃນລາຄາຈໍາໜ່າຍ 1.050 ກີບ/ຫຸ້ນ ໂດຍມີນັກລົງທຶນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ໄທ ສົນໃຈຊື້ຫຸ້ນຫຼາຍເປັນພິເສດ; ສ່ວນຫຸ້ນຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ແບ່ງໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. ດ້ານປະທານບໍລິສັດເປີດເຜີຍ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນໃນຄັ້ງນີ້ຈະພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຕໍ່ຍອດທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍຈະເປີດການຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ ຕລຊລ.

ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ສັນຕິຄົງຄາ ປະທານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການອອກຈໍາໜ່າຍຫຸ້ນ IPO ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ມີນາ ຫາ 30 ເມສາ 2019 ພວກເຮົາກໍໄດ້ເດີນທາງໄປໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ໄທ ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນສອງປະເທດນີ້ສົນໃຈຊື້ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຫຼາຍເປັນພິເສດ; ສ່ວນນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ມວນຊົນລາວກໍສົນໃຈຊື້ຫຸ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍການແບ່ງສັດສ່ວນຫຸ້ນແມ່ນເປັນໄປຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ລະບຽບຫຼັກການຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງຄາດວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຄັ້ງນີ້ ປະມານ 63 ຕື້ກວ່າກີບ ຈະນໍາໄປພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຕໍ່ຍອດທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນພວກເຮົາກໍໄດ້ສ້າງຕະຫຼາດແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ຂ້າງວຽງຈັນເຊັນເຕີ ພາຍໃຕ້ຊື່ “ Life Center ” ຖືວ່າເປັນຕະຫຼາດທັນສະໄໝອີກຮູບແບບໜຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ທາງເລືອກເພື່ອຕອບໂຈດກຸ່ມລູກຄ້າ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ການຈັບຈ່າຍຂອງຄົນໃນສັງຄົມໃນລາຄາບໍ່ແພງ.

ສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ເອົາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ກໍເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບສູນການຄ້າພວກເຮົາທີ່ເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ, ທັງເປັນການເປີດຕົວອອກສູ່ສັງຄົມໃນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການທີ່ເຂົ້າມາຄ້າຂາຍໃນສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ. ສ່ວນການວາງລາຄາຫຸ້ນຢູ່ທີ່ 1.050 ກີບ/ຫຸ້ນ ຖືວ່າເປັນລາຄາຫຸ້ນທີ່ຖືກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄອບຄົວວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ສາມາດຈັບຈອງໄດ້ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງການຈັດຈໍາໜ່າຍຫຸ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວ – ຈີນ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ໂດຍຈະເປີດການຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ( ຕລຊລ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ຍັງອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດເອົາພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີເທົ່ານັ້ນ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໄດ້ແກ່: ພື້ນທີ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຊນຮ້ານຄ້າ ແລະ ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດຂອງວຽງຈັນເຊັນເຕີ ເພາະສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີມີຫຼາຍໂຊນ ໄດ້ແກ່: ໂຊນທີ່ເປັນຂອງຫ້າງເອງ, ໂຊນພື້ນທີ່ຂາຍໄປແລ້ວສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ, ໂຊນລານກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ໂຊນສວນອາຫານ – ໜອງນໍ້າ ແລະ ໂຊນສໍາລັບຫ້ອງການບໍລິສັດຕ່າງໆ.

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ ນັບວ່າເປັນສູນການຄ້າອັນດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດລາວທີ່ຮວບຮວມເອົາບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກຕ່າງປະເທດມາວາງຈໍາໜ່າຍໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນເຂດທຸລະກິດ – ການຄ້າ, ສໍານັກງານຫ້ອງການທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ຈຶ່ງເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດທີ່ຈະມາເຮັດທຸລະກິດໃນລາວກໍຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືວ່າເປັນບໍລິສັດທີ 10 ທີ່ຈະເປີດການຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເຊິ່ງໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ມີແລ້ວ 3 ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດການຊື້ – ຂາຍຫຸ້ນ ໄດ້ແກ່: ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ, ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ.

[ຂ່າວ – ຮູບ: ສົມສະຫວິນ]