ແຈ້ງ! ທຸກການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວ 26 ມິຖຸນາເປັນຕົ້ນໄປ

80

ກຽມພ້ອມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືປະຕິບັດລະບົບການແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະສາມາດກວດສອບໄດ້ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງລັດຖະບານ.

 

 

ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 2790/ກຂອ.ບຂອ ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2019 ເຖິງບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຍານພາຫະນະ ເລື່ອງ ການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (LNSW) ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

 

 

ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມພາສີ ເລກທີ 04146/ກພສ ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2019 ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (Lao National Single Window) ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປະເພດພາຫະນະ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນມິດຕະພາບ 1.

ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ກຂອ) ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະເພດພາຫະນະ ຢູ່ດ່ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ 1 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (LNSW) ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

 

ສໍາລັບບໍລິສັດໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂດຍໃຫ້ສະ  ເໜີຫາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຈໍາກັດ ເພື່ອສະໝັກຂໍຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລະຫັດຜູ້ນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໂດຍດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມໄດ້ໃນເວັບໄຊ www. prod.laonsw.net ຫຼື ເວັບໄຊ www.laotradeportal.gov.la ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2019.

 

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ທຸກການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ ຜ່ານດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (LNSW).

ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກດ່ານພາສີສາກົນດ່ານອື່ນແມ່ນສາມາດສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ລະບົບເຈັ້ຍແບບເກົ່າຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.

 

 

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ / Lao PDR Trade Portal