ຕິດຕາມ! ປູກໄມ້ປີນີ້ 8 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ຈະເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຮອດເປົ້າ ຫຼື ບໍ່?

41

ປີນີ້ເປັນປີມ້ວນທ້າຍ ການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດປົກຫຸ້ມ 70% ພາຍໃນປີ 2020 ເຊິ່ງລັດຖະບານກໍຄືຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຜີຍຕົວເລກເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃນປີນີ້ 8 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ໃຊ້ເບ້ຍໄມ້ ເກືອບ 2 ລ້ານເບ້ຍ, ຂະນະທີ່ການປະເມີນເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມມີແລ້ວ 58%.

ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ 58% ( ຂໍ້ມູນສັງລວມປີ 2015 ) ເຊິ່ງຜ່ານມາແລ້ວ 3 ປີ ເຊື່ອແນ່ວ່າເນື້ອທີ່ໜ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນບວກໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຈຶ່ງສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກໍຄືຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ບໍ່ຖືກທໍາລາຍ.

ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ຕາມຄາດໝາຍເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດປີ 2020 ຈໍານວນ 5 ແສນເຮັກຕາ, ປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 4,8 ແສນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 97% ຂອງແຜນການ. ໃນນັ້ນ, ລວມທັງຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນະລົງ, ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງຜູ້ປູກສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນໄວໆນີ້. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານກໍໄດ້ມີຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນປີ 2020 ຈະຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 16,5 ລ້ານເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ປ່າສະຫງວນ 4,7 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 8,2 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ, ຟື້ນຟູປ່າທໍາມະຊາດ 6 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າປູກ 5 ແສນເຮັກຕາ ( ປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 4,8 ແສນກວ່າເຮັກຕາ ) ໂດຍການສົ່ງເສີມຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ, ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

ສໍາລັບຄາດໝາຍປ່າປົກຫຸ້ມ ອີງຕາມມາດຖານປ່າໄມ້ຂອງລາວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ໂດຍມີການປະເມີນຜົນວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນທຸກໆ 5 ປີ ເຊິ່ງໃນປີ 2015 ທີ່ປະເມີນຜົນໄປແລ້ວລະດັບການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຢູ່ທີ່ 58% ແລະ ຈະປະເມີນຜົນໃນຮອບ 5 ປີອີກຄັ້ງ ກໍຄືປີ 2020. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍສາມາດຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດໄດ້ປະມານ 3 ລ້ານ ກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 54% ຂອງແຜນການ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕ້ອງມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັ້ນເຮືອນຍອດ ຫຼາຍກວ່າ 20% ຂຶ້ນໄປ ໃນເນື້ອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງມີລະດັບລວງສູງ 5 ແມັດຂຶ້ນໄປ.

ທ່ານ ຊູຊາດ ກ່າວວ່າ: ປີນີ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີແຜນຈະສ້າງຂະບວນການປູກໄມ້ໃນເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ ຢູ່ສວນພຶກສາ ຫ້ວຍຍາງ – ດົງໝາກຄາຍ ເຊິ່ງໄມ້ທີ່ຈະນໍາມາປູກມີ 7 ຊະນິດ ຄື: ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ປະດົງ, ໄມ້ແຕ້ຂ່າ, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ດູ່ລາຍ ແລະ ໄມ້ຍາງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນປີນີ້ກໍຈະສູ້ຊົນປູກໄມ້ໃສ່ສວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ 50 ເຮັກຕາ ເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບປ່າໄມ້ໃນເຂດທີ່ກ່າວມາໃຫ້ມີຄວາມດົກໜາ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊະນິດພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນໄມ້ຕ່າງປະເທດນາໆຊະນິດ ເຊິ່ງປີ 2019 ນີ້ ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 8 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 1,7 ລ້ານກວ່າຕົ້ນ ( ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຕາຕະລາງ )

ນອກຈາກນີ້, ກໍມີຜູ້ປະກອບການ 3 ບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ກຽມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນເນື້ອທີ່ຫຼາຍພັນເຮັກຕາ ຄື: ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ມີແຜນປູກໄມ້ 2 ພັນເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ສະໂຕລາເອັນໂຊ ມີແຜນປູກ 1 ພັນເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງຈໍາກັດ ທີ່ກໍາລັງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນກຽມປູກຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

[ ຂ່າວ: ພຸດຕີ້ – ເອຢິບ ]