ຍົກລະດັບຜູ້ປະກອບການດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນກຸ່ມ

45

ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງ ອຄ ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ອຄ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຈັດການສະມາຄົມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດ ເຫັນຄວາມສຳຄັນການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມໃຫ້ເປັນລະບົບໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ອຄ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ ( ວັນທີ 27 – 31 ພຶດສະພາ 2019 ) ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສາ ສີລິພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ), ມີທ່ານ ວຽງສະຫວັນ     ທອງເພັງບັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາຍໃນກອງປະຊຸມມີສຳມະນາກອນ ຈຳນວນ 31 ທ່ານ ຍິງ 06 ທ່ານ ມາຈາກ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ເມືອງໂພນໂຮງ.

ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ ແລະ ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆໄດ້ໂດຍງ່າຍ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຮວມຕົວເຂົ້າກັນແລ້ວມີໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃໝ່ໆ ມີການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນກຸ່ມທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ.

ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ, ການບໍລິຫານກຸ່ມທຸລະກິດ, ລະບຽບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ, ການປະເມີນຄວາມຈຳເປັນ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ແລະ ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງການເຮັດເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ, ການກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການສື່ສານ, ການບໍລິຫານດ້ານການເງິນຂອງທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າໄປຫາການໄດ້ຮັບຢັ້ງຢືນເປັນກຸ່ມຂອງແຂວງໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ໃນການສ້າງເປັນຕົວແບບຂອງການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ Cluster.

ນອກຈາກນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ເຮັດການຜະລິດໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການເຂົ້າ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ ແລະ ຮູ້ເຖິງ ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສ້າງກຸ່ມທຸລະກິດຕົວແບບ.

[ ຂ່າວ: ເອຢິບ ]