ໂຮງຮຽນອິນເດຍ ທວງໜີ້ຄ່າຮຽນດ້ວຍວິທີຈໍ້າກາແຂນເດັກນ້ອຍ

49

ກະຊວງສຶກສາອິນເດຍ ເລັ່ງສືບສວນຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຫຼັງມີຂ່າວວ່າໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດປັນຈາບ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃຊ້ວິທີເຕືອນຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນທີ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນຊ້າດ້ວຍການຈໍ້າກາຢູ່ແຂນເດັກນ້ອຍ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທວງໜີ້ຄ່າຮຽນຂອງຄູຢູ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວສ້າງ ຄວາມໜ້າອາຍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍ ແລະ ມີເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງບໍ່ຍອມໄປຮຽນໂຮງເພາະເລື່ອງນີ້.

ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງງານດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເມືອງລັດເຮຍນາ ລັດປັນຈາບ ຍອມຮັບວ່າ: ທາງໂຮງຮຽນໃຊ້ວິທີຈໍ້າກາຢູ່ແຂນເດັກນ້ອຍເພື່ອເຕືອນເລື່ອງຈ່າຍຄ່າຮຽນແທ້ ແລະ ການເຮັດແບບນີ້ເປັນເລື່ອງບໍ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ທີ່ເລືອກໃຊ້ວິທີນີ້ເພາະຫາກບັນທຶກໄວ້ຢູ່ປຶ້ມເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະລືມ ແລະ ທີ່ໃຊ້ວິທີນີ້ເພາະຜູ້ປົກຄອງບາງຄົນຄ້າງຄ່າຮຽນມາຫຼາຍເດືອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຕືອນໄປຫຼາຍຄັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ມາຈ່າຍ.

ທ່ານ ສວານຈິດ ເຄີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສຶກສາອິນເດຍ ກ່າວວ່າ: ພຶດຕິກໍາແບບນີ້ຂອງໂຮງຮຽນເປັນເລື່ອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມຫຼາຍ ເຊິ່ງທາງກະຊວງສຶກສາຈະເລັ່ງສືບສວນ ແລະ ລົງໂທດທຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເລື່ອງນີ້.