ໂຄງການ ແຊມາອຸນດົງ ເຮັດໃຫ້ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານດອນກວດດີຂຶ້ນ

158

ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແຊມາອຸນດົງ ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງໃຫ້ກຸ່ມດອນກວດ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ສາມາດລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວຈົນເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນນັບມື້.

ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2019 ທ່ານ ຄໍາບຸນນັດ ໄຊຍະນົນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານຈາກອົງການກອຍກາ, ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງພື້ນທີ່ກຸ່ມບ້ານດອນກວດ ເມືອງວຽງຄໍາ   ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອສໍາຫຼວດເບິ່ງຕົວຈິງຜົນສໍາເລັດການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແຊມາອຸນດົງ.

ທ່ານ ບົວສະຫວັນ ອົ້ນຄໍາດີ ນາຍບ້ານດອນກວດ ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ຄະນະຢ້ຽມຢາມ ວ່າ: ບ້ານດອນກວດ ມີເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກຳ 485,8 ເຮັກຕາ. ໃນນີ້, ປູກເຂົ້າ 211 ເຮັກຕາ, ທົ່ງຫຍ້າ 131,8 ເຮັກຕາ, ປູກພືດກະສິກຳ 143 ເຮັກຕາ. ສໍາລັບກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ມີຄື: ປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດໄດ້ 28 ເຮັກຕາ, ປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມ 13 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 9.300 ຕາແມັດ, ປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າມີ 16 ຄອບຄົວ ໄດ້ 38,2 ໂຕນ, ປັບປຸງທາງຮ່ອມພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ 2,6 ກິໂລແມັດ, ປັບປຸງຫ້ອງການບ້ານໄດ້ 206 ຕາແມັດ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມເນື້ອທີ່ 136 ຕາແມັດ, ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດແກ່ສຸກສາລາ ໂດຍສະໜອງເຄື່ອງເອໂກ 1 ຊຸດ, ເຄື່ອງກວດເລືອດ 1 ຊຸດ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1 ຊຸດ, ຕູ້ເຢັນ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ກໍໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳນໍາອີກ ລວມງົບປະມານທີ່ໃຊ້ໃນໂຄງການພາຍໃນກຸ່ມບ້ານດອນກວດ 1 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງເປັນທຶນທີ່ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນ.

ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງງົວ ກ່າວວ່າ: ຜ່ານມາຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວກໍຢຶດຖືການລ້ຽງງົວເປັນອາຊີບ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນລ້ຽງແບບປ່ອຍໃສ່ຄັງ ໂດຍອ້ອມຮົ້ວລ້ອມໄວ້ເປັນຄອກແລ້ວປ່ອຍງົວໃສ່ໃນທົ່ງຫຍ້າ ໃນຕອນນັ້ນກໍຄິດວ່າມັນພຽງພໍແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ມາຮູ້ຈັກກັບໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແຊມາອຸນດົງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນໃນການລ້ຽງງົວ ເພາະວ່າໂຄງການນີ້ເພິ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີການປູກຫຍ້າເພື່ອບໍາລຸງງົວໂດຍສະເພາະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ງົວເຮົາມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ລ້ຽງໃຫຍ່ໄວ ແລະ ໃຫ້ເງິນໄດ້ໄວ, ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພິ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ກ້າວຂຶ້ນໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຊຸມຊົນໃນໄລຍະຍາວໄດ້.

ໃນການລົງໄປຄັ້ງນີ້ທາງຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ເຊິ່ງກຸ່ມທີ 1 ເດີນທາງເພື່ອລົງໄປເບິ່ງກິດຈະກຳພາຍໃນເມືອງໂພນໂຮງ ປະກອບມີ: ບ້ານແອກຊ້າງ ແລະ ໂພນສູງ ສ່ວນກຸ່ມທີ 2 ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງວຽງຄຳ ຄື: ບ້ານດອນກວດ, ປາກແຈ້ງ ແລະ ຖິ່ນຍຸງ ເພື່ອລົງໄປເບິ່ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນ ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ຄອງຊົນລະປະທານ, ການປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມ, ການປູກເຫັດ, ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ຫ້ອງການບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ, ສຸກສາລາ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງຄະນະພັດທະນາບ້ານ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ – ເກົາຫຼີ.

ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2015 ໃນ 4 ເມືອງ 4 ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ 17 ບ້ານຕົວແບບໂຄງການ. ໃນນັ້ນ, ໂຄງການພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໂຄງການປູກຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດມີ 319 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 372 ເຮັກຕາ; ໂຄງການປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມ ຈຳນວນ 73 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 46.100 ຕາແມັດ; ໂຄງການປູກເຫັດ ມີ 22 ກຸ່ມ ສະມາຊິກ 167 ຄອບຄົວ ປັດຈຸບັນສາມາດຜະລິດເບົ້າເຫັດ ແລະ ຂາຍເຊື້ອເຫັດໄດ້ເອງ ສ່ວນໂຄງການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ: ໂຄງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສໍາລັບ 2 ເມືອງ ( ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ ) ມີ 219 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 219 ເຮັກຕາ 51.298 ເບ້ຍ ( ຕົ້ນໝາກມ່ວງ, ລິ່ນຈີ່ ແລະ ຕົ້ນລໍາໄຍ ).