ອັດຕະປື ຈະປູກໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 800 ເຮັກຕາ

86

ປີນີ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກຽມສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ໂດຍກໍານົດເອົາວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນມື້ເປີດຂະບວນການ ເຊິ່ງໄດ້ມີການກະກຽມເບ້ຍໄມ້ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ, ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໄມ້ປະດັບຊະນິດຕ່າງໆ ຈຳນວນ 325.000 ເບ້ຍ.

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນປີນີ້ ແຂວງອັດຕະປື ຈະປູກໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 800 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ ເຊັ່ນ: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ຈັດຢູ່ໂຮງຮຽນ    ມ.ຕົ້ນ ໂພນໄຊສະອາດ ບ້ານໂຊກຄຳ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 2 ເຮັກຕາ ສ່ວນໄມ້ທີ່ຈະນໍາໄປປູກແມ່ນປະເພດໄມ້ຂະຍູງ ຈຳນວນ 700 ກວ່າເບ້ຍ.

ເມືອງໄຊເສດຖາ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຢູ່ໂຮງຮຽນ ບ້ານຫາດຊັນ ມີເນື້ອທີ່ 1,8 ເຮັກຕາ ເບ້ຍໄມ້ທີ່ນຳໄປປູກ ມີ: ເບ້ຍໄມ້ຂະຍູງ, ເບ້ຍໄມ້ດູ່; ເມືອງຊານໄຊ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທີ່ບ້ານດາກກຽດ ມີເນື້ອທີ່ 3 ເຮັກຕາ ຈະປູກເບ້ຍໄມ້ແຕ້ຄ່າ, ເບ້ຍໄມ້ແຕ້ຮໍ ຈຳນວນພັນກວ່າເບ້ຍ.

ເມືອງສະໜາມໄຊ ແມ່ນຈັດຢູ່ບ້ານໄຊດອນໂຂງ ໃນເນື້ອທີ່ 1,5 ເຮັກຕາ ເບ້ຍໄມ້ທີ່ນຳໄປປູກ ມີ: ເບ້ຍໄມ້ດູ່, ເບ້ຍໄມ້ສາມສາ ຈຳນວນ 700 ກວ່າເບ້ຍ ແລະ ເມືອງພູວົງ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານວົງສົມພູ ຈະປູກໃນເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ ເບ້ຍໄມ້ທີ່ນໍາໄປປູກນັ້ນແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເບ້ຍໄມ້ຂະຍູງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ມີຈຳນວນ 2 ພັນກວ່າເບ້ຍ.

ສໍາລັບເບ້ຍໄມ້ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນໄດ້ມີສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ກະສິກຳ ເຊິ່ງໄດ້ມີເບ້ຍໄມ້ເພື່ອຮອງຮັບເປັນຈຳນວນຫຼາຍຊະນິດ ມີທັງເບ້ຍໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ຈະສູນພັນ, ເບ້ຍໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ທີ່ປູກເພື່ອປະດັບ. ນອກຈາກນີ້, ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງແມ່ນໄດ້ມີສວນກ້າເບ້ຍຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ. ພ້ອມນີ້, ກໍຍັງມີຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການກໍຄືຂອງສ່ວນຕົວບຸກຄົນ ເຫັນວ່າມີການກ້າເບ້ຍໄມ້ໄວ້ປູກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ເພື່ອສ້າງຂະບວນການໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນນັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນຂອງທົ່ວປວງຊົນ ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ ຈົ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາພັດທະນາວຽກງານປ່າໄມ້ ເພາະວ່າປ່າໄມ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆອາໄສຢູ່ ໂດຍມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ແຂວງອັດຕະປື ຈະປູກປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 150.000 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ປ່າຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 55.932 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ໄດ້ 34.118 ເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນໃຫ້ໄດ້ 40.220 ເຮັກຕາ. ສ່ວນການປູກທີ່ນອນໃນ 3 ປະເພດປ່າໃຫ້ໄດ້ 16.350 ເຮັກຕາ, ສົ່ງເສີມປູກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 3.380 ເຮັກຕາ ແລະ ວຽກງານການຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານໃຫ້ໄດ້ໃນຈຳນວນ 82 ບ້ານ.

[ ໂດຍ: ມາລາທິບ ]