ແນະນຳທີ່ພັກແບບທຳມະຊາດສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ກຳລັງຈະເດີນທາງໄປແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍເປັນແຂວງທີ່ມີພູຫຼາຍອີກແຂວງໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳຫ້າມໍລະດົກອາຊຽນ.

ກິດຈະກຳທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວມັກຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນການຍ່າງປ່າ, ນອນພັກແຮມກັບປະຊາຊົນ ຫຼື ນອນໃນປ່າ, ການຂີ່ເຮືອກາຍັກ ແລະ ຊົມວັດທະນະທໍາບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕ້ອງການແມ່ນສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ນຳໃຊ້ວັດສະດຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ມີຄວາມສະອາດ, ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ກົມກືນກັບທຳມະຊາດ, ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ໄມ້ປ່ອງ ຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ສະຫງົບບໍລິການອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະດັບປະດາດ້ວຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ, ທ້ອງຖິ່ນ. ອີກປະການໜຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ມີສະຕິສູງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ້ອງການພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເຮືອນພັກພູອິວ III ເປັນເຮືອນພັກແບບອະນຸລັກຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕະຫຼາດກາງຄືນປະມານ 400 ແມັດ ( ຍ່າງປະມານ 10 ນາທີ ) ມາທາງແມ່ນໍ້າທາ ຕິດກັບບ້ານຂອງເຜົ່າໄຕ໋ດໍາ ( ບ້ານທົ່ງໄຈ້ໃຕ້ ). ເຮືອນພັກທັງໝົດປະກອບມີ 5 ຫຼັງ 10 ຫ້ອງນອນ, ມີ 5 ຫ້ອງຕຽງດຽວ ( ຕຽງໃຫຍ່ນອນໄດ້ 2 ຄົນ ), 5 ຫ້ອງສອງຕຽງ Guest House in Laos ແລະ ສາມາດເພີ່ມຕຽງໃຫ້ແຂກທີ່ມາພັກແຮມເປັນຄອບຄົວ, ເຮືອນພັກແຕ່ລະຫຼັງອອກແບບ ໂດຍການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງເຮືອນຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຜົ່າອາຄາ, ເຜົ່າໄຕ໋ລື້, ເຜົ່າໄຕ໋ດຳ, ເຜົ່າຂະມຸ ແລະ ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ຮູບແບບທັນສະໄໝ.

ເຮືອນພັກແຕ່ລະຫຼັງແມ່ນນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຝາເຮືອນ, ເພດານ ແລະ ຫຼັງຄາ ແມ່ນໃຊ້ໄມ້ປ່ອງ, ລູກຕິ່ງເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ງ່າຍ. ສ່ວນປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ອອກແບບຢ່າງງົດງາມ ແລະ ໜາແໜ້ນ, ສ່ວນພື້ນເຮືອນແມ່ນປູດ້ວຍດິນຈີ່ເມື່ອທາສີແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີສີສັນງົດງາມ.

ພາຍໃນຫ້ອງນອນແຕ່ລະຫຼັງແມ່ນຕົກແຕ່ງດ້ວຍຜ້າໄໝພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ເຮັດຈາກສີມືຫັດຖະກຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ້າກັ້ງທີ່ໄດ້ປະຍຸກຈາກຜ້າຝ້າຍຂອງຊົນເຜົ່າໄຕ໋ລື້. ສ່ວນເຄື່ອງນອນເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ້າເສື່ອແມ່ນຍີ່ຫໍ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ຜ້າຫົ່ມ, ໝອນ, ຊົບຜ້າຫົ່ມ, ຜ້າປູ, ຜ້າເຊັດຕົວ ແລະ ຜ້າເຊັດໜ້າ ແມ່ນຜ້າຝ້າຍຢ່າງດີ ສ່ວນຜ້າຄຸມຕຽງແມ່ນຜ້າຝ້າຍຈາກເຜົ່າໄຕ໋ລື້, ສ່ວນຕຽງນອນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ສັກເປັນລຳອອກແບບລັກສະນະງ່າຍດາຍ, ແຕ່ແຂງແຮງ ແລະ ສວຍງາມເບິ່ງຄືເປັນທຳມະຊາດ.

ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ເຊັ່ນ: ໂຕະຕັ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ລະບຽງ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຫວາຍຈາກຊົນເຜົ່າຂະມຸ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ສ່ວນໂຕະແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ຈາກເຜົ່າໄຕ໋ລື້.

ເຮືອນພັກພູອິວ III ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນເຈົ້າຂອງດຽວກັນກັບເຮືອນພັກພູອິວ II ເມືອງສິງ ແລະ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ພູອິວ ເຊິ່ງມີສາຂາບໍລິສັດຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເມືອງວຽງພູຄາ, ເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງສິງ ໃຫ້ບໍລິການຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຍ່າງປ່າແບບງ່າຍດາຍ – ແບບຜະຈົນໄພຢູ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມລາວ – ມຽນມາ ແລະ ຈີນ ( ເຂດຊຽງແຂງ ເມືອງເກົ່າຂອງເມືອງສິງ ), ຂີ່ເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງແພໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຂີ່ເຮືອຈັກທ້ອງຖິ່ນຕາມລ້ອງນ້ຳທາ ແລະ ນ້ຳຫ້າ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຂີ່ລົດຖີບແບບງ່າຍ ແລະ ຜະຈົນໄພພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ທ່ອງທ່ຽວໃນຕົວເມືອງ, ນອນພັກແຮມກັບເຮືອນປະຊາຊົນ, ລາຍການປະສົມ, ລາຍການດຽວມີທັງຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ລ່ອງເຮືອກາຍັກ; ບໍລິການລົດຕູ້ຮັບ – ສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ລາຍການແມ່ນອອກແບບຕັ້ງແຕ່ 1 ວັນ ຫາ 11 ວັນ ລວມທັງພັກແຮມກັບເຮືອນປະຊາຊົນ ຫຼື ເຮືອນພັກນັກທ່ອງທ່ຽວຕາມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນເຜົ່າອາຄາ, ຂະມຸ, ມົ້ງ ແລະ ຢ້າວ. ບາງກິດຈະກຳແມ່ນຍ່າງ, ບາງກິດຈະກຳຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ບາງກິດຈະກຳແມ່ນທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລົດຕຸກໆ ຫຼື ລົດໂຟວີນ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: luangnamtha – oasis – resort.com )

%d bloggers like this: