Home ໜ້າຫລັກ

ໜ້າຫລັກ

ວິດີໂອ
ຊີວິດວຽກງານ

ທຸລະກິດ
ໄອທີ
ຄໍລຳມຸມຫຼັກ 8

ການກະກຽມທາງເລືອກອາຊີບເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ ສຳລັບໄວເລີ່ມເຮັດວຽກເຖິງໄວກາງ

ຂຽນໂດຍ: ປອ. ສະແຫວງກິດ ພົມມະຮັກ ( ທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ) ສືບຕໍ່ຈາກຕອນທີ 2 ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຕາມທີ່ໄດ້ເລືອກສັນ ແລະ ກະກຽມມາແຕ່ໃນໄລຍະປີສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາວິຊາສະເພາະ, ໄວເລີ່ມເຮັດວຽກເຖິງໄວກາງ ( ອາວຸໂສຂັ້ນຕົ້ນ […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (1)

ທຸກວັນນີ້ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກພາກັນອອກມາຕໍ່ສູ້ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຊີງຕຳແໜ່ງອຳນາດທາງການເມືອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ!. ນີ້ແຫຼະເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?. ນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບໂລກໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ນຳແມ່ຍິງນີ້ສົ່ງເສີມຢ່າງສ້າງສັນເຂົ້າໃນຂະບວນລວມຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມໂລກ, ແມ່ຍິງເຄີຍມີການສົ່ງເສີມທີ່ສຳຄັນເປັນປະຫວັດສາດດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມສະໝານສາມັກຄີຂອງແມ່ຍິງນຳກັນ […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (2)

ມາອ່ານຕໍ່ຈາກປະເດັນທີ່ແອັດມິນໄດ້ນໍາສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໂດຍຕໍ່ຈາກປະເດັນ ຂົງເຂດທີ່ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໄດ້. 3 ການສົ່ງເສີມສະຖຽນລະພາບ: ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນຳແມ່ນຈະສົ່ງເສີມຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດເພດຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເວລານັ້ນໃນປະເທດນັ້ນຈະມີອັດຕາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮຸນແຮງຫຼຸດລົງ 5%, ສະພາບການເມືອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍເຊັ່ນກັນ ການມີສະມາຊິກແມ່ຍິງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແມ່ນຕິດພັນກັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດສົງຄາມກາງເມືອງພາຍໃນປະເທດນັ້ນຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ ຫຼື […]

ທ່ອງທ່ຽວ
ການສຶກສາ
ນານາຄວາມຮູ້
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ
ຂ່າວກິລາ